Bachelor

Studiebegeleiding

Student- en Onderwijsservicecentrum

Voor alle studie-ondersteunende activiteiten kun je terecht bij het Student & Onderwijs Servicecentrum (S&O). Of het nu gaat om studiebegeleiding en -voorlichting, registratie van diploma’s, studievoortgang of het faciliteren van sport en cultuur op de campus. S&O is ingedeeld in twee bureaus: Student Services en Studentbegeleiding.

Bij Studentservices kun je terecht voor zaken als inschrijving, toelating en collegekaart, maar ook huisvesting, adreswijzingen of klachtenloket.

Bij Studentenbegeleiding kun je terecht met allerlei vragen en problemen waar je tijdens je studie mee te maken kunt krijgen. Bijvoorbeeld vragen omtrent studiefinanciering en in verband daarmee de laatste stand van zaken met betrekking tot overheidsmaatregelen, maar ook vragen rond persoonlijke problemen in relatie tot studie en studievertraging.