Zie Moduleroosters en module toetsschema's 2015-2016

Module 8 Marketing Communication & Consumer Behaviour

Hier zijn per module voor zover bekend de concept moduleroosters en concept toetsschema’s weergegeven. Het betreft concepten waaraan geen rechten ontleend kunnen worden. Deze overzichten geven wel een goed beeld van opbouw van de modules, de wijze waarop de tentamencijfers berekend zullen worden, de samenhang tussen de diverse moduleonderdelen en de relatie met de leerlijnen. De definitieve moduleroosters en toetsschema’s worden twee weken voor aanvang van de module op Blackboard gepubliceerd.