Moduleroosters en module toetsschema's 2015-2016

Module 7 Corporate & Organisatiecommunicatie

Hieronder is het concept modulerooster en concept toetsschema weergegeven. Het betreffen concepten waaraan geen rechten ontleend kunnen worden. Deze overzichten geven wel een goed beeld van de opbouw van de module, de wijze waarop de tentamencijfers berekend zullen worden, de samenhang tussen de diverse moduleonderdelen en de relatie met de leerlijnen. Het definitieve modulerooster en toetsschema worden twee weken voor aanvang van de module op Blackboard gepubliceerd.