Medewerkers en commissies

Medewerkers en commissies

Arjen B. Student
Universiteitsweg 1
7512 CA ENSCHEDE

Examencommissie Communicatiewetenschap/CS

t.a.v. mw. A.J. Oppers - Van den Berg

Faculteit Gedragswetenschappen
Gebouw Cubicus kamer C101
Postbus 217
7500 AE ENSCHEDE

Betreft: Verzoek vrije master - Enschede, 9 maart 2009

Geachte leden van de Examencommissie,

Ik wil graag een verzoek indienen om een vrije master Communication Studies samen te stellen. Ik ben van plan om de track Marketingcommunicatie te gaan volgen. Naast de vakken binnen Marketingcommunicatie zou ik ook nog graag een mastervak van Psychologie willen toevoegen aan mijn vakkenpakket.

Door middel van deze brief wil ik u graag verzoeken om het mastervak ‘Design en Emotie “ uit de Psychologietrack Consument en Gedrag te betrekken bij mijn master.

Naar mijn mening sluit het vak “Design en emotie” goed aan bij de masterrichting Marketingcommunicatie. Bij dit vak krijg je inzicht in zowel aspecten van design als de emotionele beleving van producten en omgevingen. Mijn interesse ligt duidelijk op het gebied van de marketing. Naar mijn idee heeft marketing duidelijke raakvlakken met aspecten als design en emotie. Mijns inziens is dit vak van toegevoegde waarde voor mijn master(these) in de richting van de Marketingcommunicatie

Graag zie ik uw besluit tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Arjen Student
(s1234567)