Medewerkers en commissies

Medewerkers en commissies

STUDIEBEGELEIDING EN –ADVIES

Iedere eerstejaars student van een van de opleiding CW krijgt een docent- en een studentmentor toegewezen.

De studentmentor is een ouderejaars CW student. De studentmentoren organiseren een aantal keren per studiejaar een groepsbijeenkomst voor hun mentorgroep. Tijdens die bijeenkomsten komen een vast aantal onderwerpen aan de orde, waaronder het rooster, de vakken, de tentamens, het studeren in het algemeen en daarnaast de lopende zaken die door de eerstejaars aan de orde worden gesteld. De studentmentor is voor de meer informele vragen/problemen, hij/zij kan je adviseren op grond van eigen ervaringen bij CW.

De docentmentor is een docent van de opleiding. Met de docentmentor heeft de student individuele gesprekken. Deze gesprekken gaan voornamelijk over de studievoortgang van de betreffende student.

Bij problemen die de studievoortgang kunnen belemmeren zal een mentor altijd doorverwijzen naar de studieadviseur.