Commissies

Commissies

Alle verzoeken voor de examencommissie moeten digitaal ingediend worden via Examencommissies-GW@utwente.nl

Naam: Arjen B. Student

Adres: Universiteitsweg 1

PC + Plaats: 7512 CA ENSCHEDE

Examencommissie [Naam Opleiding]

Faculteit Faculteit Gedrags-, Management- & Maatschappijwetenschappen

Examencommissies-GW@utwente.nl

Betreft: Verzoek inzake [bijvoorbeeld invulling keuzeruimte]

Enschede, 28 oktober 2012

Geachte leden van de Examencommissie,

[Verzoek] Ik zou graag, zoals beschreven in de informatie over de invulling van de minor/ keuzeruimte op de opleidingssite van [opleiding], een vrije minor willen volgen.

Hiervoor zou ik vakken willen volgen op een andere universiteit nl. de universiteit van Utrecht.
Het gaat hierbij om de volgende vakken:
- vaknaam, vakcode, EC’s
(bijvoegen vakbeschrijving, literatuur, toetsvorm, niveau (B2 of B3))

- vaknaam, vakcode, EC’s
(bijvoegen vakbeschrijving, literatuur, toetsvorm, niveau (B2 of B3))

Ik zou deze vakken willen volgen omdat [Reden verzoek met duidelijke onderbouwing]

Daarnaast vul ik de overige keuzeruimte in met het vak Programmeren voor Psychologen (201000131).

Graag zie ik uw besluit tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Arjen Student

(s1234567)