Commissies

Student Overleg COMmunicatie (SOCOM)

STUDENT OVERLEG COMMUNICATIE (SOCOM)

Het Student Overleg COMmunicatie (SOCOM) is het studentenoverlegorgaan van CW en CS. Het hoofddoel van SOCOM is het bewaken en verbeteren van de onderwijskwaliteit van CW en CS. Alle studenten die willen meedenken over onderwijsbeleid zijn hier welkom. Ook als je vragen over of problemen met de opleiding hebt kun je bij het SOCOM terecht.

Heb je vragen of wil je een interessant onderwerp aandragen voor bespreking bij het SOCOM, neem dan contact op met de onderwijscommissaris van Communiqué, of loop even binnen in de Communiquékamer. Onderwijscommissaris Ferie van der Rest is contactpersoon van de SOCOM

Tijdens de vergaderingen klachten van studenten besproken en wordt getracht hiervoor oplossingen te vinden in samenwerking met docenten en andere medewerkers binnen de opleiding. Wil je een klacht indienen over het onderwijs dan kan dat via het klachtenformulier op de website van Communiqué.

In het SOCOM wordt elk studiejaar vertegenwoordigd door één of meerdere studenten. Daarnaast nemen de studentleden van de opleidingscommissie en de faculteitsraad deel aan het overleg. Studenten die betrokken zijn bij de vakevaluaties nemen ook deel aan het overleg. Het SOCOM wordt voorgezeten door de onderwijscommissaris van Communiqué.