"Wanneer zijn de vakanties?"

In de jaarcirkel staan alle onderwijsweken en vakantieperiodes. Let op: bij sommige opleidingen vallen enkele tentamens ook buiten de tentamenweken die in jaarcirkel staan. Kijk daarvoor altijd ook op het rooster van de opleiding.