Januari 2016 - BO - Onderzoek naar voorkeuren van ouderen mbt het OV

| CW-Stage | CW-Bacheloropdracht | CS-Masteropdracht |

| Corporate Comm | Marketing Comm | New Media & Comm |


Opdrachtnr.:

15-033

Geplaatst d.d.:

01-08-2015


Bedrijf

OV Regio IJsselmond (onderdeel van Connexxion), Syntus Overijssel, Arriva Vechtdallijnen

Afdeling

Marketing

Website

www.ovregioijsselmond.nl www.connexxion.nl www.syntus.nl www.arriva.nl

Standplaats

Arnhem


Bedrijfsinformatie

Vervoerders en decentrale overheden werken in de provincies Flevoland, Gelderland en Overijssel nauw met elkaar samen op het gebied van marketing. In sommige delen van het gebied ligt de commerciële prikkel bij de vervoerders, in andere delen heeft de decentrale overheid er bewust voor gekozen de opbrengstverantwoordelijkheid naar zich toe te trekken.


Dat laatste is het geval in de vervoergebieden van OV Regio IJsselmond (onderdeel van Connexxion), Syntus Overijssel en Arriva Vechtdallijnen. Het gaat om het openbaar busvervoer in de provincies Flevoland (excl. de stadsdiensten in Almere en Lelystad) en Overijssel (excl. de regio Twente) en het vervoer per trein op de spoorlijnen Zwolle – Emmen en Almelo – Mariënberg. Vervoerders leveren wel hun expertise bij het opstellen van het marketingbeleid en de marketingplannen. De implementatie daarvan wordt opgepakt door de vervoerders, die de diverse projecten vertalen naar business cases.


OV Regio IJsselmond is projectleider van de business case ouderen (deze wordt in de paragraaf ‘Opdracht’ nader uitgewerkt). OV Regio IJsselmond (onderdeel van Connexxion) verzorgt sinds december 2013 het openbaar vervoer in de provincie Flevoland (behalve de stadsdiensten in Almere en Lelystad, die vallen onder een eigen concessie) en het noordwestelijke deel van Overijssel. Voor deze bedrijfsnaam is gekozen om zo in te spelen op de wens toch weer een ‘eigen’ vervoerbedrijf te hebben met een eigen huisstijl en uitstraling. Overheden, maar ook inwoners, willen zich kunnen identificeren met hun eigen openbaar vervoerbedrijf. Vandaar de naam OV Regio IJsselmond.


Een groot deel van de reizigers bestaat uit scholieren. Buiten de spitsuren is er voldoende capaciteit en zoeken we naar vulling door doelgroepen die niet gebonden zijn aan de spitsuren. Ouderen vormen daarom een belangrijke doelgroep voor OV Regio IJsselmond, maar zeker ook voor Syntus Overijssel en ook voor de Arriva treindienst Almelo – Mariënberg (op de lijn Zwolle – Emmen hebben scholieren een minder prominente rol).Opdracht

Ouderen vormen een interessante doelgroep. Ze reizen veel buiten de spitsuren en behoudens een kleine minderheid hebben ouderen ook best wel iets te besteden. Gezien de demografische ontwikkeling zullen ze in aantal alleen maar toenemen. Ze hebben tijd, nemen niet meer deel aan het arbeidsproces. Juist door het feit dat ze zich in financieel opzicht wel het een en ander kunnen veroorloven en ook langer gezond blijven is het lang niet meer zo vanzelfsprekend dat de auto aan de kant wordt gedaan en meer met het openbaar vervoer wordt gereisd. Veronderstellen wij……


En daar ligt de kern van de opdracht. Onze kennis over deze doelgroep is beperkt. Blijven ze inderdaad langer de beschikking houden over een auto? Of kiezen ze er toch voor vanwege het beperkt aantal kilometers dat ze nog rijden (en de daarmee gemoeide kosten) om de auto weg te doen? Indien ze over een auto beschikken, gebruiken ze dan toch ook wel het openbaar vervoer en zo ja op basis van welke criteria maken ze hun keuzes? Hoe prijsgevoelig zijn ze? Ouderen krijgen automatisch leeftijdskorting maar is het nog van deze tijd om korting te verstrekken aan een doelgroep die (een kleine minderheid uitgezonderd) goed in de financiën zit?


Deze kennis willen we graag verkrijgen met de uitkomst van deze opdracht. Hoe ziet de huidige modal split (aandeel van diverse vervoermiddelen in hun verplaatsingsgedrag) er nu uit, welke trends kunnen we daarin verwachten voor de komende 10 jaar, welke keuzecriteria hanteren zij voor een verplaatsing als ze over meerdere vervoermiddelen beschikken, wat is het kennispeil over openbaar vervoer, wat is het imago en op welke wijze kunnen we deze doelgroep het beste benaderen? En hoe beoordelen huidige gebruikers het voorzieningenniveau?

Dat zijn de elementen die we graag willen meenemen in een onderzoek onder deze doelgroep; geografisch beperken we dat tot inwoners van gemeenten in de provincies Flevoland (excl. Almere en Lelystad) en Overijssel (excl. gemeenten in de regio Twente) en van gemeenten langs de spoorlijnen Almelo-Mariënberg en Zwolle-Emmen.
Ingangsdatum

Januari – februari 2016

Periode

In overleg

Extra info
Interesse…? Neem contact op met de stage- en afstudeercoördinator:

drs. M.H. (Mark) Tempelman

E-mail:

Locatie:

Telefoon:

m.h.tempelman@utwente.nl

Cubicus, kamer C216

+31(0)6 13 50 13 31