Older

20-06-2008: Lange controles na borstkanker gewenst door patiënt

Lange controles na borstkanker gewenst door patiënt

Patiënten hechten veel waarde aan controles na de behandeling van borstkanker, ondanks dat de medische noodzaak daarvan niet bewezen is. Toch zijn er aangrijpingspunten voor efficiëntie verbeteringen, blijkt uit onderzoek van de Universiteit Twente en het Medisch Spectrum Twente.

Gemiddeld 1 op de 8 vrouwen wordt behandeld voor borstkanker. Na behandeling wordt deze groep regelmatig onderzocht op hernieuwde aanwezigheid van kanker. Uit diverse studies blijkt echter dat het jarenlang controleren van borstkankerpatiënten vaak medisch gezien niet effectief is, o.a. omdat de levensverwachting niet stijgt door de controles. Een recente studie van de gezondheidswetenschappers aan de Universiteit Twente en het Centrum voor Mammacare van het Medisch Spectrum Twente laat zien dat grote besparingen mogelijk zijn, zonder verlies van kwaliteit, bij de nacontrole van borstkankerpatiënten, onder ander door de lengte van de nazorg te beperken tot bijvoorbeeld 1 jaar of 3 jaar.

In het onderzoek werden verschillende vormen van nacontrole voorgelegd aan 125 ex-borstkankerpatiënten. Door het meest wenselijke scenario te kiezen werd een indruk verkregen over de belangrijkste onderdelen van die nacontrole. Gebleken is dat patiënten de voorkeur geven aan de meest arbeidsintensieve nacontrole die werd aangeboden: 5 jaar lang controles, die twee keer per jaar worden uitgevoerd door de chirurg. Wat opvalt is dat het jaarlijkse aantal ziekenhuisbezoeken (1 of 2 keer per jaar) minder belangrijk blijkt. Een oplossing die kan leiden tot een besparing van 50% van de kosten. Ondanks dat de voorkeur uitgaat naar controles die worden uitgevoerd door de chirurg, is er veel draagvlak voor nacontroles door een gespecialiseerd verpleegkundige, de nurse practitioner.

Rekening houdend met de wensen van de patiënt is er ruimte om de controles efficiënter te maken. Om kosten te besparen adviseren de onderzoekers om de frequentie terug te brengen naar één keer per jaar, en om meer controles door de Nurse Practitioner te laten uitvoeren. Informatievoorziening naar de patiënt toe is van groot belang. Niet alleen over de beperkte effectiviteit van nacontroles, maar vooral om nieuw beleid in de nazorg van borstkankerpatiënten zorgvuldig te introduceren.


Noot voor de pers:

Het onderzoek werd uitgevoerd in het Center for Healthcare Operations Improvement & Research (CHOIR) van de Universiteit Twente en het Centrum voor Mammacare van Medisch Spectrum Twente. Voor nadere informatie kunt u terecht bij de vakgroep Health Technology & Services Research van de faculteit Management & Bestuur (onderzoekers Timon Sibma t.s.sibma@utwente.nl of prof.dr. Maarten IJzerman, beide via 053 489 3825) of bij dr. Joost Klaase (j.klaase@ziekenhuis-mst.nl), chirurg in het MST.