2013

10-12-2013: Menzis Scriptieprijs 2013 voor Nardo Borgman

NARDO BORGMAN WINT MENZIS 2013 SCRIPTIEPRIJS

CHOIR promovendus Nardo Borgman is de winnaar van de Menzis UT Scriptieprijs 2013, voor zijn masterscriptie Industrial Engineering & Management (Technische Bedrijfskunde), met als onderwerp de logistieke optimalisatie van de geïntegreerde spoedpost in Almelo met behulp van computersimulatie. De tweede prijs was voor studiegenoot Arturo Perez Rivera, en de derde prijs voor Health Science studente Suzanne de Jong.

Naast een oorkonde ontvangt Nardo met deze prijs € 2.000 en een jaar lang gratis zorgverzekering van Menzis. Menzis reikte de prijs op dinsdag 10 december in Enschede uit tijdens de carrièredag van de opleiding Gezondheidswetenschappen.

Geïntegreerde spoedpost
Nardo Borgman’s onderzoek was onderdeel van een tweejarig door ZonMW gefinancierd project naar de optimale logistiek en patiëntenvoorkeuren in de acute zorgketen. Dit onderzoek heeft zich gericht op de spoedpost Almelo. Deze is april 2010 tot stand gekomen uit een integratie van de Centrale Huisartsenpost Almelo met de spoedeisende hulp afdeling van Ziekenhuisgroep Twente. In totaal zes studenten van de opleidingen Gezondheidswetenschappen en Technische Bedrijfskunde hebben samen met de spoedpost onderzoek gedaan naar het effect van de integratie en hoe de spoedpost optimaal ingericht kan worden, waarbij rekening gehouden wordt met de voorkeuren die patiënten aan allerlei factoren in dit acute zorgproces geven. Nardo Borgman heeft met een computersimulatiemodel van de spoedpost onderzocht welke (combinaties van) organisatie-interventies leiden tot een kortere doorlooptijd op de spoedpost. Allerlei interventies zijn onderzocht, en sommige hiervan zijn inmiddels geïmplementeerd. Het volledige rapport onderzoek kunt u hier vinden:

http://www.utwente.nl/mb/htsr/news/RapportSpoedpostAlmelo-Definitief%20Publieksversie.pdf

Nardo Borgman heeft een paper over zijn werk recentelijk ter publicatie aangeboden aan een internationaal wetenschappelijk tijdschrift.

Menzis Scriptieprijs
De prestigieuze prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan de Masterstudent met de beste gezondheidsgerelateerde scriptie. De scriptie moet voldoen aan een aantal criteria, opgesteld door Menzis en de Universiteit Twente (UT). Een belangrijk punt is onder andere dat scriptie de vraag beantwoordt hoe de gezondheidszorg beter en doelmatiger kan. De winnende scriptie moet gericht zijn op een relevant Nederlands gezondheidsprobleem met een grote maatschappelijke impact. De vernieuwende voorstellen moeten concreet toepasbaar zijn in de zorgpraktijk, en moeten bovendien gericht zijn op toepassing in Nederland.