2012

Kinderspiercentrum Amsterdam officieel geopend


(zie bron voor meer info)


De zevenjarige Timo Koningsberger verrichtte op dinsdag 20 november 2012 de officiële handeling voor de opening van het Kinderspiercentrum Amsterdam in aanwezigheid van prof. dr. Marcel Levi, voorzitter Raad van Bestuur AMC, en prof. dr. Frans Corstens, lid Raad van Bestuur VUmc.


Bij dit feestje in de Kinderpolikliniek van het Emma Kinderziekenhuis AMC waren vele gasten aanwezig, waaronder ouders van patiënten, de vereniging Spierziekten Nederland en medewerkers die bij de oprichting van dit centrum waren betrokken. Kinderneuroloog dr. Truus Plandsoen vertelde over de geschiedenis en het proces van het ontstaan van het Kinderspiercentrum, een samenwerkingsverband van VUmc en AMC.


Het Kinderspiercentrum bestaat inmiddels ruim een jaar. In dit centrum worden kinderen met een mogelijke of al bekende spier/zenuwaandoening (neuromusculaire aandoening) onderzocht in een multidisciplinaire setting. Bijzonder aan dit centrum is dat het bezoek aan de betreffende specialisten en de benodigde onderzoeken - volgens de van oudsher bekende Amsterdamse traditie - op één dag plaatsvinden met een zorgcoördinator als vast aanspreekpunt.


Het afsprakenschema waarin alle afspraken op een dag plaats kunnen vinden is mede gebaseerd op de bachelor opdracht "Planning voor kinderen met spierziekten en zenuwaandoeningen in het AMC" uit 2010 van Ellen Dibbits, Bert Kiewiet, Marjan van der Velde onder begeleiding van Nikky Kortbeek en Nelly Litvak (klik hier voor het verslag van dit bachelorproject).