2012

18-01-2012: MINDER UITVAL OPERATIES DOOR NIEUWE PLANNINGSMETHODE


REKENING HOUDEN MET SEMI-SPOED PATIËNTEN LEVERT AANZIENLIJKE VOORDELEN OP


Ziekenhuizen ruimen doorgaans geen plaats in voor semi(half)-spoed patiënten omdat men bang is dat de vrijgehouden operatiekamer (OK) niet altijd wordt gebruikt. In de praktijk worden daardoor vaak geplande reguliere operaties afgezegd zodat een semi-spoed operatie door kan gaan. Ir. Maartje Zonderland, onderzoekster van de Universiteit Twente, concludeert dat het mogelijk is om een afweging te maken tussen het reguliere programma en de mate van vrijhouden van OK tijd voor semi-spoed patiënten, met als eindresultaat zowel winst voor patiënten door minder afgezegde operaties, ruimte voor semi-spoed patiënten en optimale bezetting van schaarse OK capaciteit.


Medische vakken zoals Neurochirurgie kennen een groot aandeel (40%) semi-spoed ingrepen. Dit betreft patiënten die niet onmiddellijk, maar wel binnen 1 à 2 weken na aanmelding geopereerd moeten worden. Gezien de hoge kosten van een operatie buiten kantooruren, mogen in de meeste ziekenhuizen dit soort operaties alleen tijdens de reguliere OK tijd uitgevoerd worden. Ziekenhuizen willen echter geen (dure) OK-ruimte en tijd vrijhouden voor deze patiënten, omdat deze tijd niet opgevuld kan worden wanneer zich geen semi-spoed patiënt aandient. Het gevolg van deze beslissing is dat semi-spoed patiënten voorrang krijgen boven de regulier geplande operaties, en deze laatsten veelvuldig moeten worden afgezegd om de semi-spoed operatie doorgang te laten vinden. Dat is erg vervelend voor zowel patiënten als ziekenhuispersoneel. Technisch wiskundige Maartje Zonderland van de Universiteit Twente onderzocht op de afdeling Neurochirurgie van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) de mogelijkheden van een nieuwe planningsmethode voor semi-spoed patiënten. Het onderzoek is net gepubliceerd in het internationale toptijdschrift Health Care Management Science.


Methode

Met de nieuwe methode, gebaseerd op een wachtrijmodel, kan nauwkeurig ingeschat worden wat het effect is van het vrijhouden van een bepaalde hoeveelheid OK-tijd voor semi-spoed operaties. Hierdoor kan een evenwicht worden gevonden tussen enerzijds de tijd dat de OK leeg staat, omdat er minder semi-spoed patiënten zich aanmelden dan verwacht, en anderzijds het aantal reguliere patiënten wat afgezegd wordt, omdat de vrijgehouden tijd niet voldoende blijkt te zijn. Door het verbinden van kosten aan beide factoren, kan de optimale hoeveelheid vrij te houden OK-tijd voor semi-spoed patiënten bepaald worden. Door het hanteren van deze planningsmethode, worden minder reguliere operaties afgezegd, terwijl de leegstand op de OK beperkt blijft. De afdeling Neurochirurgie van het LUMC is momenteel de nieuwe planningsmethodiek aan het uitproberen en is zeer enthousiast over de eerste resultaten. Verder onderzoek is noodzakelijk om te zien of deze nieuwe planningsmethodiek mogelijk ook voor andere medische vakken en/of andere ziekenhuizen werkbaar is.Noot voor de pers

De resultaten van het onderzoek zijn beschreven in een wetenschappelijk artikel dat net is verschenen in Health Care Management Science. Het tijdschrift is online te bezoeken, klik hier voor het artikel.


Ir. Maartje Zonderland, alumna van Technische Wiskunde en Technische Bedrijfskunde Universiteit Twente, is stafadviseur bij het Leids Universitair Medisch Centrum. Daarnaast promoveert zij binnen het onderzoeksinstituut CTIT en de vakgroep Stochastic Operations Research van de faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica. Zij werd bij dit onderzoek begeleid door Prof. Dr. Richard Boucherie en Dr. Nelly Litvak van de Universiteit Twente, en door Neurochirurge Dr. Carmen Vleggeert-Lankamp van het LUMC. Contactpersoon voor de pers: drs. Martine van Hillegersberg of drs. Janneke van den Elshout, 053-4895432.Artikelen op internet nav dit persbericht:

http://www.medicalfacts.nl/2010/06/25/minder-uitval-operaties-door-nieuwe-planningsmethode-voor-semi-spoed-patienten/

http://site.zorgportaal.nl/index.php/zorgkrant/nieuwsl-lijst/809-minder-uitval-operaties-door-nieuwe-planningsmethode

http://www.tctubantia.nl/regio/6891357/Onderzoekster-UT-zorgt-voor-minder-afzegging-operaties.ece

http://www.skipr.nl/actueel/id4713-reguliere-patint-hoeft-niet-te-wijken-bij-semi-spoed-.html

http://www.zorgkrant.nl/?command=item&id=774