2010

14-10-2010: Ziekenhuisafspraak beter planbaar - studenten dingen mee naar beste bacheloronderzoek

Ziekenhuisafspraak beter planbaar

(uit: UT Nieuws, 14 Oktober 2010, door Maaike Platvoet en Paul de Kuyper. Zie ook dit artikel.)

De masterstudenten technische wiskunde Marjan van der Velde (21), Ellen Dibbits (21) en Bert Kiewiet (21) scoorden alle drie een 9 voor hun gezamenlijke bacheloropdracht. Dankzij hun onderzoek is een betere afspraakplanning voor kinderen met spierziekten en zenuwaandoeningen in het AMC tot stand gekomen.

Op het Student Research Conference in Leiden mochten ze een presentatie geven over hun onderzoek, en dongen ze mee naar de prijs voor het beste bacheloronderzoek van dit jaar.

Bert Kiewiet en Marjan van der Velde
(Foto: Arjan Reef)

Onderzoek
‘Kinderen met een neuromusculaire aandoening (spierziekten en zenuwaandoeningen) zien in het AMC erg veel verschillende specialisten. Ze moeten daarom vaak naar het ziekenhuis voor één losse afspraak. Daarom lag er een onderzoeksvraag voor een meer gestructureerde aanpak, rekening houdend met de wensen en eisen van de patiënt en het ziekenhuis. Wij hebben met z’n drieën een planningsmodel gemaakt en allerlei gegevens ingevoerd, waarna er een rooster ontstond. Daarnaast hebben we de toegangstijden, oftewel hoe lang het duurt voor een patiënt geholpen kan worden, geanalyseerd. Dat was best lastig, het was vooral een zoektocht naar hoe we welke wiskundige theorieën konden gebruiken en hoe we het wiskundige probleem moesten beschrijven.’

Relevantie
‘Die is overduidelijk. Kinderen met deze aandoening kunnen nu gemakkelijker en sneller geholpen worden. En ook voor hun ouders is het natuurlijk een hele verbetering als alle onderzoeken en afspraken op één dag gepland kunnen worden. Verder is er in het rooster ook een uur overlegtijd tussen alle artsen ingepland, zodat de zorg beter gecoördineerd kan worden.’

Conferentie
‘Leuk, we zijn vrij snel aan de beurt. Het valt me op dat er maar weinig presentaties zijn van echte technische onderzoeken. Dat maakt die van ons des te interessanter. Het is een mooie kans om te laten zien dat je met wiskunde veel kunt bereiken.’

Onderzoeksambities
‘Wij gaan als groepje in ieder geval door met een vervolgonderzoek. Daar hebben onze begeleiders Nelly Litvak en Nikky Kortbeek ons voor benaderd. We willen nu de koppeling proberen te maken tussen het planningsmodel en de toegangstijden. Het is de bedoeling dat daar een publicatie uit voortkomt. We vinden onderzoek alle drie leuk, als het maar wel die maatschappelijke relevantie heeft.