2010

14 procent snellere zorg door nieuwe manier intake patiënten

Kwaliteit van de zorg blijft gewaarborgd

Door verpleegkundigen op de spoedeisende hulp meer verantwoordelijkheid te geven, kunnen we patiënten sneller en beter helpen. Dat komt naar voren uit onderzoek van Remco Rosmulder van de Universiteit Twente. Hij deed onderzoek naar een nieuw protocol voor de intake van patiënten. Het onderzoek van Rosmulder verschijnt komende maand in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde.

Als een patiënt op de spoedeisende hulp (SEH) afdeling van een ziekenhuis komt, duurt het vaak even voor hij de arts ontmoet en de behandeling gestart kan worden. Om te voorkomen dat patiënten te lang moeten wachten op de arts, vindt er een intake (triage) plaats. Hierbij zorgt een speciaal daarvoor opgeleide verpleegkundige aan de hand van een protocol dat de meest acute patiënten eerst geholpen worden. Technisch bedrijfskundige Remco Rosmulder van de Universiteit Twente onderzocht op de afdeling spoedeisende hulp van het Academisch Medisch Centrum Amsterdam een andere methode, met een meer uitgebreid protocol. Aan de hand van dit uitgebreidere protocol mag de verpleegkundige direct al diagnostische onderzoeken zoals röntgenfoto’s, laboratoriumonderzoek en ECG’s aanvragen. Het voordeel voor de patiënt is dat de eerste onderzoeken al in gang gezet zijn (en mogelijk de resultaten al binnen zijn) als de behandelend arts de patiënt ontmoet.

Uit het onderzoek kwam naar voren dat de verblijftijd van patiënten op de spoedeisende hulp met gemiddeld 14 procent afnam, terwijl de kwaliteit van de zorg gewaarborgd bleef. Bij 93 procent van de patiënten was de onderzoeksindicatie van de verpleegkundige juist en was de onderzoeksaanvraag volledig. De kwaliteit van de aanvragen voor röntgenfoto's bleef gelijk aan die van vóór de invoering van het protocol. Niet alleen de verpleegkundigen, maar ook de artsen en afdelingsmanagers die aan het onderzoek meewerkten, waren enthousiast. Rosmulder pleit daarom voor bredere invoering van de methode.

Methode

In het onderzoek van Rosmulder werd bij de intake van patiënten op de SEH gebruik gemaakt van een methode genaamd advanced triage. Hierbij mag een speciaal daartoe opgeleide verpleegkundige bij binnenkomst van de patiënt al diagnostische onderzoeken zoals röntgenfoto’s, laboratoriumonderzoek en ECG’s aanvragen. Deze methode wordt onder andere al in de Verenigde Staten toegepast, maar het protocol dat de verpleegkundigen hier hanteerden is speciaal voor de Nederlandse situatie ontwikkeld. Tijdens het onderzoek controleerde de behandelende SEH-arts achteraf, of de aanvullende diagnostiek door de verpleegkundige juist en volledig was aangevraagd. Twee traumatologen en twee radiologen beoordeelden onafhankelijk van elkaar de kwaliteit van de aanvragen voor röntgenfoto's. In totaal maakten 704 patiënten deel uit van het onderzoek.

Noot voor de pers

Ir. Remco Rosmulder deed zijn onderzoek binnen het onderzoeksinstituut IGS en de vakgroep Operations, Organization and Human Resources (OOHR) van de faculteit Management en Bestuur. Hij werd hierbij begeleid door prof. dr. ir. Koos Krabbendam en prof. dr. Toon Kerkhoff van de Universiteit Twente en door drs. Erik Schinkel, dr. Ludo Beenen en drs. Jan Luitse van het Academisch Medisch Centrum Amsterdam. De resultaten van het onderzoek zijn beschreven in een wetenschappelijk artikel dat in april verschijnt in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. Het artikel is al online gepubliceerd op de site van het tijdschrift. Contactpersoon voor de pers: Joost Bruysters (053 489 2773 / 06 1048 8228).