2010

2010: Oprichting Logiqol (spin-off CHOIR)

Oprichting Logiqol; spin-off CHOIR


Met de snelle groei van CHOIR groeit de wens vanuit de zorg naar een actieve kennisoverdracht tussen universiteit en praktijk. Oud-student Technische Bedrijfskunde Pieter Wolbers heeft daarom in samenwerking met de Universiteit Twente de firma Logiqol opgericht. Logiqol is daarmee een directe spin-off van CHOIR. Waar CHOIR zich richt op innovatief onderzoek naar procesverbeteringen in de zorg, concentreert Logiqol zich op de specifieke vertaalslag van beschikbare kennis naar de individuele zorginstelling. Zodoende wordt met Logiqol de brug geslagen tussen kennis en toepassing.


U kunt Pieter Wolbers benaderen via info@logiqol.nl of 035-582 87 15.