CHOIR on Tour in het UMC Utrecht Cancer Center

CHOIR on Tour in het UMC Utrecht Cancer Center

Van sneldiagnose naar snelle diagnose


“Sneldiagnose is de mogelijkheid bieden dat de arts voor 80% van de mensen met een concrete verdenking op een maligniteit binnen 2 werkdagen en 95% binnen 5 werkdagen de uitslag van de complete diagnose (inclusief stagering) mededeelt aan de patiënt, vanaf het moment van doorverwijzen van een patiënt door een huisarts of door een ander ziekenhuis”


In het UMC Utrecht, en in het bijzonder op de afdeling pathologie, zijn sneldiagnostiektrajecten ingevoerd voor verschillende diagnostische trajecten, zoals b.v. voor borstkanker, schildklierkanker, long en maag lever darm kanker.

Echter de invoering van sneldiagnostiek heeft een “nieuwe bottleneck” veroorzaakt binnen het proces van weefselbewerking door het laboratorium van de afdeling Pathologie. Sneldiagnostiek is nu een verstorende factor in het dagelijks proces. Er zijn analisten, assistenten en pathologen apart voor ingepland, die op ieder moment van de dag klaarstaan om een sneldiagnostisch weefsel te verwerken. Daarnaast moeten pathologen en AIOS hun werkzaamheden om het MDO (Multi Disciplinair Overleg) heen plannen.


De vraag van de afdeling Pathologie van het UMC Utrecht aan de Universiteit Twente was:

Is het mogelijk om het laboratorium proces zo in te richten dat Sneldiagnostiek geen uitzondering meer is? In deze presentatie zullen we de resultaten van dit onderzoek laten zien.