CHOIR on Tour in het UMC Utrecht Cancer Center

CHOIR on Tour in het UMC Utrecht Cancer Center

Multidisciplinaire poliplanning

In het UMC Utrecht Cancer Center staat de patiënt centraal. Dat betekent dat de zorg ook rondom de patiënt georganiseerd wordt. Bij verschillende poliklinieken wordt onderzoek gedaan naar de planning van multidisciplinaire samenwerking. Bijvoorbeeld bij de endocriene oncologie, waar goede afstemming nodig is tussen internisten en de chirurg, en er een nauwe samenwerking is met paramedici. Of bij de urologische oncologie, waar de radiotherapie, medische oncologie en heelkunde gezamenlijk poli willen draaien.

Wiskundige modellen kunnen helpen bij het inrichten van de agenda’s van zorgprofessionals, en het opstellen van beslisregels over het toewijzen van patiënten aan slots. Tijdens deze presentatie zal hier verder op in worden gegaan.