CHOIR on Tour in het UMC Utrecht Cancer Center

CHOIR on Tour in het UMC Utrecht Cancer Center

Het verkorten van toegangstijden voor radiotherapie-behandeling door het afstemmen van artsenschema’s


Radiotherapie behoort tot de meest voorkomende behandelingen bij kanker wereldwijd. Vertragingen in de behandeling worden geassocieerd met psychische klachten en verminderde tumorcontrole. Daarom zijn er normen opgesteld voor de toegangstijd tot een radiotherapie-behandeling, die momenteel in veel Nederlandse behandelcentra niet worden gehaald.


De radiotherapie-behandeling bestaat uit een aantal opeenvolgende stappen: o.a. consult, CT-scan, intekenen van de CT-scan, opstellen van een behandelplan en bestralingssessies. Uit een knelpuntenanalyse in het AMC in Amsterdam is gebleken dat, hoewel de capaciteit van elke afzonderlijke stap in het behandelproces op zich voldoende is om opstopping te voorkomen, er toch grote vertragingen kunnen ontstaan in het proces. De reden hiervan is dat enkele stappen van het proces slechts op een aantal dagen van de week kunnen plaatsvinden, en dat deze dagen niet goed zijn afgestemd op de andere stappen. In het bijzonder geldt dit voor het artsenschema, een cyclisch rooster waarop voor elke arts staat aangegeven op welke dagen deze consulten houdt of CT-scans intekent.


In dit onderzoek hebben we een methode ontwikkeld om een optimaal artsenschema te maken, waardoor zoveel mogelijk patiënten binnen de norm behandeld kunnen worden. Voor het maken van dit artsenschema hebben we een integer lineair programma (ILP) gebruikt in combinatie met computersimulatie. Resultaten laten een verwachte stijging zien van het percentage patiënten dat binnen de toegangstijd wordt behandeld, van 50% naar 70%.


Aan het eind van de presentatie zal Bruno Vieira, PhD student bij het NKI/AvL in Amsterdam, kort beschrijven welk verder onderzoek er in de planning staat bij CHOIR op het gebied van zorglogistiek bij radiotherapie.