Evenementen

Evenementen

CHOIR seminar - AOIS planning -

Improving healthcare operations starts here

Datum:  

Vrijdag 9 februari 2018  

Tijd:

10:00 - 13:00u.  Ontvangst en koffie vanaf 09:30

Plaats:

Universiteit Twente, Ravelijn gebouw, RA2504. Zie plattegrond (gebouw 10)   

Registratie:

Aanmelden is gratis, registratie wel verplicht. Volg deze link

Tussen 12:00-13:00u is er discussie-/netwerklunch georganiseerd.

programma

Steeds meer ziekenhuizen kampen met roosterproblemen van AIOS. Door de beperking in opleidingsplekken loopt het aantal AIOS terug. Naast hun opleiding doen AIOS veel patiëntenzorg en zorgen zij dus voor veel productie. Doordat er minder AIOS zijn, ontstaan er gaten in de roosters van afdelingen voor patiëntenzorg. Daarnaast is het inroosteren van AIOS afhankelijk van in welk opleidingsjaar en in welk aandachtsgebied zij hun opleiding volgen.  

In dit seminar laten sprekers uit zowel de praktijk als onderzoek hun licht schijnen over dit planningsprobleem. Het voorlopige programma bestaat uit de volgende sprekers (het programma wordt nog uitgebreid):

Nikky Schuermans - Student Master Applied Mathematics Universiteit Twente

Als onderdeel van haar Master, heeft Nikky een stageonderzoek gedaan naar het inplannen van arts-assistenten neurologie in het UMCG. Arts-assistenten moeten gedurende hun opleiding verschillende stages volbrengen. Deze verschillende stages moeten voor iedere arts-assistent gepland worden. Daarnaast moeten deze stages zo ingepland worden, dat op iedere stage voldoende arts-assistenten zijn voor goede ziekenhuiszorg. Buiten de stages moeten er ook verschillende diensten gepland worden. Momenteel wordt dit met de hand gedaan, waardoor dit tijdrovend is en dit kan leiden tot niet optimale oplossingen. In dit onderzoek is een model ontwikkeld voor het plannen van de stages en een model voor het plannen van de diensten.

Annebet van der Meulen - AIOS Neurologie UMC Groningen

Annebet heeft Nikky begeleid tijdens haar stageonderzoek. Annebet zal een inkijk geven in de planning van haar opleiding tot medisch specialist en welke uitdagingen deze met zich meebrengt.

Ramon van dan Berg - Projectleider Federatie Medisch Specialisten

Sinds 2014 daalt de instroom van aiossen op de werkvloer. In 2018 zal de instroom met gemiddeld bijna 20% gedaald zijn. Sommige opleidingen, zoals interne geneeskunde, dalen zelfs met meer dan 30%. De gevolgen zijn in veel ziekenhuizen al merkbaar: er worden meer anios ingezet en roosterproblemen nemen toe. De Federatie Medisch Specialisten wil met project RIO het flexibel opleiden met minder aios bevorderen. We ondersteunen het veld met het TOKIO-model, waarin de beoogde kwaliteit van zorg het uitgangspunt voor een herbezinning op de benodigde medische formatie van afdelingen of zelfs gehele ziekenhuizen. De sleutel is met een open blik te denken over taakherschikken. Meer dan 20 ziekenhuizen en UMC’s maken op dit moment gebruik van deze werkwijze. Ramon van den Berg licht de aanleiding en aanpak toe.

...

Over CHOIR seminars

Het CHOIR seminar is een platform waarin het nieuwste wetenschappelijke onderzoek van CHOIR en de toepassing in de praktijk centraal staan. Het seminar is open voor zorgprofessionals en wetenschappers met interesse in zorglogistiek.

Het eerstvolgende CHOIR seminar zal plaatsvinden medio 2018.