Op de campus is er een centrale goederen ontvangst (gebouw Garage). Alle post en alle pakketten worden hier door de diverse leveranciers en transporteurs afgeleverd. De poststukken en pakketten worden geregistreerd waarna ze via de post- en goederenrondes op vaste tijden afgeleverd worden in de gebouwen. 

Op zoek naar gedetailleerdere informatie over het ontvangen en versturen van post en pakketten? Kijk dan op ons Producten- en Dienstenoverzicht

Intern post versturen

Interne post is post die bestemd is voor de gebouwen van de Universiteit op de campus en ITC. Hiervoor zijn UT-enveloppen beschikbaar. Interne post kun je afgeven bij de Servicedesk. Post wordt twee keer per dag bij de gebouwen opgehaald en verwerkt. Bij de eerstvolgende postronde wordt het bezorgd bij de betreffende Servicedesk, waarna de post in de betreffende postvakken gesorteerd wordt.

Externe post & Pakketten

Externe post zijn post en pakketten die niet via de interne post verstuurd kunnen worden. Externe post wordt verzameld via de secretariaten. Indien de post en/of het pakket op tijd klaar ligt om mee te gaan in de postrondes dan wordt het dezelfde dag nog verwerkt en meegegeven aan de externe postverwerker. Let op: externe post dient altijd aangeboden te worden in de oranje posttas van je eigen afdeling. Pakketten kunnen los bijgevoegd worden. Voor informatie omtrent adressering, formaten, gewicht, wijze van aanbieden, kosten en levertijden is uitgebreide informatie te vinden op ons Producten- en Dienstenaanbod. 

Poststuk of pakket zoek

Ben je in afwachting van een poststuk en had je die al moeten hebben? Of is wellicht een pakket zoek geraakt? Neem dan contact op met de Servicedesk in jouw gebouw.

Track & Trace

Alle non-food goederen die zijn besteld door medewerkers van de Universiteit worden centraal in ontvangst genomen en geregistreerd in CEGOON. In dit registratiesysteen heb je zelf de mogelijkheid om je zending te checken op binnenkomst bij de Universiteit.