Zie Werken op de Campus

Onderhoud en vastgoed

Een inspirerende en levendige campus verdient goed en verzorgd onderhoud. Onderhouden worden de wegen en paden, het groen, de ondergrondse leidingen, de terreinverlichting, de universiteitsgebouwen en de installaties die bij die gebouwen horen. Ook nieuwbouw, renovaties en aanpassingen van zowel gebouwen, installaties als infrastructuur zijn activiteiten die continu gaande zijn op de campus.

Langetermijn HuisvestigINgsstrategie

Vanaf 2017 wordt gestart met een aantal grote nieuwbouw- en renovatieprojecten op de campus. Hoogtepunten zijn de renovatie van de Technohal waarin het Health-cluster gehuisvest wordt, huisvesting van de faculteit ITC in nieuwbouw op de campus aan het O&O Plein en de ombouw van Hogenkamp naar een gebouw voor studentenhuisvesting. Dit alles wordt beschreven in het Lange Termijn Strategisch Huisvestingsplan. Meer hierover is te vinden op www.utwente.nl/ltsh