Bestelprocedures

Bestelprocedures

Voor het bestellen van chemicaliën en gassen is een apart OTA-formulier beschikbaar. U kunt dit bestand per email versturen naar Chem-inkoop (FB).

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met de afdeling Operationele Inkoop.

OTA - Formulier Chemicaliën en Gassen (NL)
OTA - Form Chemicals and Gasses English version (EN)