Zie Nieuws

Ondertekening charter International Sustainable Campus Network door UT

Onlangs heeft de UT het charter van het International Sustainable Campus Network (ISCN) ondertekend. De basisprincipes van het ISCN is dat instellingen voor hoger onderwijs een unieke rol spelen in de ontwikkeling van de technologieën, strategieën, burgers en leiders die nodig zijn voor een duurzamere toekomst.

Dit sluit aan bij de nieuwe UT-strategie Shaping2030 die duurzaamheid centraal stelt en waarin staat "(...) het is onze missie om in te spelen op maatschappelijke behoeften door het ontwikkelen van duurzame, proactieve maatregelen ter ondersteuning van onze planeet en de mensen die er wonen".

Door het ISCN Charter te ondertekenen, committeert de UT zich aan het volgen en ondersteunen van de volgende vijf oproepen tot actie met betrekking tot institutioneel leiderschap en netwerksamenwerking:

  1. Verankering van duurzaamheid in alle aspecten van de universiteit (bestuur, bedrijfsvoering, leren, onderzoek, gemeenschap).
  2. Het creëren van een omgeving die veerkrachtige, mondige, zorgzame en betrokken studenten, medewerkers en faculteiten stimuleert om bij te dragen aan de gezondheid van mensen en plaatsen.
  3. Het aangaan van contacten met externe partners, het bedrijfsleven, de overheid en de maatschappij om kennis, onderzoek en best practices te delen ten behoeve van de gemeenschappen waarin we actief zijn.
  4. De samenwerking tussen de leden van het netwerk verdiepen en verbreden om de collectieve actie te versnellen.
  5. Ervoor zorgen dat het netwerk een belangrijke inspiratiebron is voor internationale dialogen en debatten die bijdragen aan de Sustainable Development Goals.

Gezamenlijke bijdrage aan een duurzamere wereld

Met de start van de Green Hub (een door studenten geleid initiatief en de centrale plaats voor alle kennis en initiatieven met betrekking tot duurzaamheid binnen de UT) en het SEE programma (een universiteit breed programma voor het managen van de duurzaamheid, energie & milieuprestaties) zijn we in staat om onze ervaringen te delen, te leren van anderen en samen bij te dragen aan een duurzamere wereld.