Zie Nieuws

Meubilair UT opnieuw aanbesteed

De afgelopen maanden is door diverse CFM’ers en collega’s uit faculteiten en diensten gewerkt aan de nieuwe aanbesteding van de inkoop van meubilair op de UT. Het gaat om een contractduur van drie jaar vanaf 1 oktober 2019 met daarna de mogelijkheid om twee (2) maal, twee (2) jaar te verlengen. Voorafgaand aan de aanbesteding hebben er interviews plaats gevonden met de vaste contactpersonen om zoveel mogelijk rekening te kunnen houden met de wensen en behoeften.

De uitkomst van de gunning ziet er als volgt uit:

 

Perceel / artikelen

Leverancier(s)

Bureaustoelen

Eromes

 

 

Kantoor,-onderwijs en project meubilair

Eromes                   

Gispen

SKO

 De aanbesteding is opgedeeld in 2 percelen: bureaustoelen en kantoor,- onderwijs- en projectmeubilair.  

Perceel 1: bureastoelen en kantoor 
Er zijn 3 type stoelen geselecteerd voor de UT tegen een vast tarief. Vanzelfsprekend kunnen er bij Eromes ook andere bureaustoelen aangeschaft worden.

Perceel 2: kantoor,- onderwijs- en projectmeubilair 
Bij bestedingen vanaf € 3500,- moet er een mini-competitie uitgezet worden tussen de 3 geselecteerde leveranciers. Onder een bedrag van € 3500,- kan er bij een willekeurige gecontracteerde leverancier middels een opdracht tot aanschaf formulier (OTA) besteld worden.

Waar is op beoordeeld?
De UT vindt duurzaamheid, en met name circulariteit, erg belangrijk. Dit was dan ook één van de hoofdcriteria waarop de leveranciers zijn beoordeeld. Uiteraard is ook gekeken naar de prijs. Om een idee te krijgen in hoeverre leveranciers in staat zijn zich te verplaatsen in het unieke karakter van de UT (en daarmee de functie en indeling van ruimten) hebben we tijdens de aanbesteding een uitwerking van een fictief inrichtingsvoorstel gevraagd. Ook hier moest de leverancier de circulariteit toepassen. Door van hen een totaalvoorstel te krijgen, kon dit goed beoordeeld worden.

Hoe nu verder
Per faculteit of dienst zal worden afgestemd hoe een en ander wordt ingericht en uitgerold. Hiervoor zal een overleg worden ingepland met alle VGM coördinatoren ter kennismaking.

Contactgegevens 3 leveranciers

EromesMarko: www.eromesmarko.nl
Naam:  Robert ten Wolde
Email: r.tenwolde@eromesmarko.nl

Gispen: www.gispen.com
Naam: Maarten Houdijk
Email: maarten.houdijk@gispen.nl

SKO:  www.sko.nl
Naam: Rene Snuvers
Email: r.snuvers@sko.nl

Voor vragen kun je terecht bij Chantal Hilgeholt of bij Bert Kloppers van CFM.