Zie Nieuws

Europese aanbesteding Meubilair

De huidige meubilair contracten lopen binnenkort af. Om per 1 oktober 2019 de nieuwe contract(en) in te kunnen laten gaan is de Europese aanbesteding inmiddels gestart.

Duurzaamheid is een speerpunt voor de UT. Buiten de diverse huisvestingsvraagstukken de komende jaren, is de insteek het contract z├│ in te richten dat leveranciers mee kunnen bewegen met alle toekomstige veranderingen.

Er zijn twee percelen gedefinieerd:

  • Perceel 1: Bureaustoelen
  • Perceel 2: Kantoor-, Onderwijs- en Projectmeubilair

Voor perceel 2 zal er op basis van een mini-competitie uitgevraagd worden. Er zal qua bestelbedrag een ondergrens bepaald worden vanaf wanneer de mini-competitie zal plaatsvinden. Dit bedrag wordt bepaald op basis van de bestelhistorie van de afgelopen jaren. Op deze wijze zal de afdeling Inkoop meerdere offertes opvragen waarna de bestelling gegund wordt aan de desbetreffende leverancier. De leveranciers bij wie de offertes dan opgevraagd worden, liggen na de aanbesteding vast. Op deze manier zijn de klant en leverancier goed in staat om hun wensen en mogelijkheden op elkaar af te stemmen.

Na definitieve gunning volgt verdere informatie.