Zie Nieuws

Opleveringsborrel Technohal

Donderdag 11 april heeft de opleveringsborrel plaats gevonden in het atrium van de Technohal. Het was een feestelijk moment waarbij gezamenlijk met alle direct betrokkenen, deze mijlpaal is gevierd. Ray Klumpert heeft als symbolisch gebaar, een grote sleutel overhandigd gekregen van de aannemers. Aansluitend volgde een fotomoment op de nieuwe tribunetrap. 

Voor foto's verwijs ik jullie graag naar: P:\FB\Public\Alle foto's\Technohal opleveringsborrel 11042019.

De renovatie is nu zo goed als af en de eerste bewoners zullen in juni hun intrek nemen. Het gebouw is op dit moment nog niet openbaar toegankelijk vanwege vervolg-werkzaamheden, zoals het leveren en monteren van de vaste inrichtingselementen, het testen van diverse systemen, het plaatsen van bomen (!), los meubilair en diverse gebruikers-gerelateerde werkzaamheden. 

Wanneer de leveranciers deze werkzaamheden hebben afgerond, verwelkomen we jullie graag in de Technohal.

Vriendelijke groet, Rob Nengerman