Zie Nieuws

Ook Universiteit Twente steunt klimaatbrief

De 14 universiteiten, verenigd in de VSNU, hebben alle hun steun uitgesproken voor de klimaatbrief die inmiddels door meer dan 1200 medewerkers is ondertekend. De UT steunt de gedachte dat wetenschap een hoofdrol heeft in de aanpak van klimaatverandering. Dan gaat het om kennis, maar ook om de inzet die we als universiteiten zelf kunnen plegen. 

De Universiteit Twente is op verschillende terreinen actief als het gaat om duurzame initiatieven. Duurzaamheid vormt een belangrijk thema in de ontwikkeling van een nieuwe strategie voor de universiteit. Er is extra capaciteit vrijgemaakt om initiatieven binnen de gehele universiteit te ondersteunen met expertise op het gebied van milieu- en duurzaamheidsvraagstukken. Ook werken diensten en faculteiten nauw samen in het realiseren van energiebesparingen in de faciliteiten op de campus. Op wetenschappelijk gebied is de UT actief binnen de duurzaamheidsdoelstellingen van de UN onder het thema: ‘Engineering for a resilient world.

Contact: Bertyl Lankhaar, woordvoerder College van Bestuur Universiteit Twente, M: 06 2002 7435.

De komende periode worden diverse voorbeelden op het gebied van duurzaamheid door de UT gepubliceerd. De eerste volgt vandaag en gaat over verduurzaming van het vooraanstaande NanoLab op de campus.

"Verduurzaming biedt kansen voor verbeteren onderzoekscondities in het NanoLab"

Het NanoLab van de Universiteit Twente mag zich met recht één van de meest geavanceerde laboratoria van Nederland noemen. Aan een dergelijke onderzoeksomgeving worden de allerhoogste eisen gesteld, om zo aan de optimale condities voor wetenschappelijk onderzoek te voldoen. Maar hoe valt die missie samen met het verminderen van het energieverbruik? “Juist deze verduurzaming biedt kansen om de condities nog verder te verbeteren”, stelt Eddy Ruiter, Supervisor Facilities bij het NanoLab.

Energieconsumerend

Voor onderzoek op nanoschaal is een cleane omgeving een must: de juiste temperatuur en luchtvochtigheid, samenstelling van de lucht en trillingsvrij, om maar eens enkele factoren te noemen. Dat optimaal voor elkaar hebben vraagt om grote en zware installaties om een optimaal klimaat te bewerkstelligen. “Het Nanolab is daarmee best een energieconsumerend gebouw”, ziet Ruiter. “De grootheden waar we het over hebben maken dat elke verandering die we doorvoeren gelijk veel impact heeft. Dus iedereen voelt de urgentie om wat te doen.”

In zijn dagelijkse praktijk als technisch gebouwbeheerder heeft Ruiter een coördinerende rol rond apparatuur en installaties, en vormt een spil tussen Campus & Facility Management en de onderzoekers die gebruik maken van het lab.

Duurzamer en stabieler

In 2014 is hij begonnen om de mogelijkheden voor duurzaamheid in kaart te brengen, waarin Ruiter samen met Henk Hobbelink, meet & regel & energie-coördinator van de UT, nauw samen op trok. “Daar is een mooi samenspel van gebouwbeheer, technici en onderzoekers ontstaan. We hebben er niet alleen een duurzaamheidsvraagstuk van gemaakt, maar gekeken hoe we maatregelen konden nemen die zowel voor de kwaliteit van het onderzoek als qua duurzaamheid een verbetering betekende. Zo zijn we eigenlijk het luchtsysteem volledig opnieuw gaan ontwerpen. Luchtconditionering is voor het creëren van het juiste klimaat één van de grootste uitdagingen. Ook qua energiebesparing.”

Dat leverde uiteindelijk een flinke ingreep op. “Maar ik durf wel te stellen dat we door deze gezamenlijke aanpak er in zijn geslaagd om een stabielere installatie te ontwerpen”, zegt Ruiter trots. “Met een nieuw ontworpen regeling die niet alleen effectief is in het besparen van energie, maar ook beter te regelen is en minder storingen vertoont.”

Vliegwieleffect

De eerste stappen zijn gezet, met enthousiasme bij alle partijen. Ruiter: “Er is onderling vertrouwen gekweekt, we hebben erg nauw samengewerkt met de onderzoekers. Er is ook ruimte voor trial en error: er is de bereidheid om samen te kijken of dingen werkbaar zijn in de praktijk, en samen te zoeken naar de optimale oplossing.”

De eerste stappen die zijn gezet in het verduurzamen van het NanoLab hebben een stimulerende werking gehad op nieuwe ontwikkelingen die bijdrage aan een duurzamere omgeving. “Onder de gebruikers is een groot besef van milieuvriendelijk werken ontstaan. Ook rond bijvoorbeeld gebruiksmaterialen. Duurzaamheid stond voorheen altijd ongeveer op een derde plek, het is nu veel prominenter aanwezig in het bepalen wat er gebeurt.”