Zie Nieuws

Pim Fij Directeur Dienst Campus & Huisvesting Universiteit Twente

Het College van Bestuur heeft Pim Fij per 1 januari benoemd als directeur van de dienst campus & huisvesting.

Pim Fij is sinds 1 oktober 2015 directeur van het Facilitair Bedrijf. Het afgelopen jaar heeft Pim naast zijn functie als directeur van het FB, in de rol van kwartiermaker invulling gegeven aan de opdracht om tot een integraal plan van aanpak voor campus & huisvesting te komen. Van 2013 tot en met medio 2015 is Pim verbonden geweest aan de eenheid campus als Hoofd Sportcentrum, vervolgens als Hoofd Sport & Cultuur en vanaf juni 2014 als Hoofd Eenheid Campus.

Pim startte zijn loopbaan bij de Universiteit Twente reeds in 1988 bij de dienst Financiële en Economische Zaken, hij is daarna interim directeur bij de faculteit Toegepaste Wiskunde geweest, vervolgens onder andere ook faculteitsdirecteur bij de faculteit Wijsbegeerte en Maatschappijwetenschappen, directeur bedrijfsvoering bij de faculteiten Informatica en Technische Natuurkunde Wetenschappen en directeur van Dienstverlening Universitair Bestuur. In de tussenliggende periode maakte Pim een uitstap naar de Stichting LeerplanOntwikkeling (SLO), waar hij van september 2007 tot en met december 2012 directeur bedrijfsvoering is geweest.

Vanaf januari 2018 zal Pim sturing en nadere invulling geven aan de invoering van de nieuwe dienst campus & huisvesting.

Het College van Bestuur is zeer verheugd over de benoeming van Pim. Mirjam Bult over de benoeming van Pim Fij: “Zowel uit de positieve adviezen van de benoemingsadviescommissie, de selectiecommissie én de afvaardiging van de dienstraad Facilitair Bedrijf en Eenheid Campus, is gebleken dat Pim een uitstekende kandidaat voor deze nieuwe functie is. Pim zijn netwerk en kennis van zaken, zijn betrokkenheid bij de UT en zijn verbindende stijl van leidinggeven geven ons het vertrouwen dat Pim er in zal slagen om de campus verder te ontwikkelen tot een omgeving die onderscheidend blijft voor onze (internationale) community, in samenspraak met faculteiten en andere diensten.” 

Pim Fij zelf over zijn benoeming: “Ik ben heel erg blij en trots dat het CvB mij benoemd heeft als directeur van de dienst campus & huisvesting. Ik zie er erg naar uit om samen met de medewerkers van Campus & Huisvesting te bouwen aan de nieuwe organisatie en aan onze campus, waar studenten gebruik kunnen maken van excellente studie- en onderzoeksfaciliteiten, waar onderzoekers hun research daadwerkelijk kunnen testen met ‘state of the art’ faciliteiten en waar bedrijven onze campus als een perfect vestigingsklimaat kunnen gebruiken, door de publieke testruimtes en de mogelijkheden die er zijn voor het gebruik van laboratoria. De eerste stappen hiertoe gaan wij deze week zetten tijdens een tweedaagse met het Managementteam van de nieuwe dienst.’   

Het College van Bestuur feliciteert Pim Fij met zijn benoeming en wenst hem veel succes in de uitoefening van de nieuwe functie.

Bertyl Lankhaar
Woordvoerder College van Bestuur