CSR initatief 2018

Eerste CSR-event

SAMENVATTING EERSTE CSR-EVENT (11 januari 2018)

Het eerste CSR event in 2018 was een succes. Inspirerende pitches over uiteenlopende thema’s boden genoeg stof voor geanimeerde gesprekken en discussie voor de meer dan 70 aanwezige studenten en medewerkers. Uit verschillende pitches werd duidelijk dat duurzaamheid neerkomt op: gewoon doen! Een rode draad die ook door de pitches van de UT-vertegenwoordigers liep.

Unipro, de groenste fabriek van Nederland, vertegenwoordigd door Maurice Beijk, kwam er pas achter dat zij dit predikaat verdienen toen Ank Bijleveld hen daarop wees. Intrinsieke motivatie is een belangrijke drijfveer voor duurzaamheid, als maatschappelijke organisatie kan je hier niet in achterblijven. En ja, het levert de UT ook nog wat op: betere studenten als gevolg van investeren in een duurzame onderwijsketen, samenwerking tussen de UT en organisaties als WWF  op gebied van onderwijs en onderzoek maar vooral ook invulling van onze ambitie om bij te dragen aan oplossingen voor de grand societal challenges. Interessant is hoe verschillende thema’s daarbij aan elkaar gekoppeld zijn. Zo kan de introductie van duurzame energiebronnen in ontwikkelingslanden een positief effect hebben op gezondheid en de positie van vrouwen.

Het event leverde ook nieuwe samenwerkingen en afspraken over afstudeerprojecten op. Voor vele UT-studenten is het niet meer dan logisch dat de UT als vooruitstrevende en ondernemende universiteit een voorbeeld voor de maatschappij wil zijn, ook op gebied van duurzaamheid, zoals de de oproep van Jasper ten Napel aan het CvB en de hele UT gemeenschap ook laat zien. De UT lijkt klaar te zijn voor een serieuze CSR-agenda.

Wil je op de hoogte blijven van de CSR activiteiten op de UT? Meld je dan aan via csr@utwente.nl.

Video-impressie

PresenTaties