Voor de Universiteit Twente (UT) is het belangrijk om continu aandacht te besteden aan de verdere professionalisering van de inkoop- en aanbestedingspraktijk in het licht van doelmatigheid en rechtmatigheid. Een professioneel aanbestedingsbeleid helpt de UT om doelmatig en rechtmatig in te kopen.

Tevens is op 1 juli 2016 de nieuwe Aanbestedingswet in werking getreden. Aanbestedingsregelgeving stelt de verplichting dat gedurende aanbestedingstrajecten gemaakte keuzes worden gemotiveerd of toegelicht aan mogelijke Opdrachtnemers.

Omdat een groot aantal motiveringen op iedere aanbesteding van toepassing is, kiest de UT ervoor om een aantal standaardmotiveringen eenmalig op te nemen in haar aanbestedingsbeleid. In de aanbestedingen die de UT uitvoert, wordt vervolgens verwezen naar dit aanbestedingsbeleid.

Plaatsingsdatum
Juli 2016