Zie Producten & diensten

CAO, regelingen en gedragscodes

De cao Nederlandse Universiteiten (cao-NU) is de arbeidsvoorwaardenregeling voor de Nederlandse universiteiten. Deze arbeidsvoorwaardenregeling geldt voor alle medewerkers van alle universiteiten in Nederland. Binnen de kaders van de cao-NU kan elke universiteit op lokaal niveau regelingen en gedragscodes vaststellen om invulling te geven aan cao-bepalingen. Deze lokale regelingen en gedragscodes gelden uitsluitend voor de medewerkers van de desbetreffende universiteit.