Zie Producten & diensten

Wervingsevenementen/voorlichting voor aankomende studenten

De Universiteit Twente organiseert diverse wervingsactiviteiten om aankomende scholieren en studenten te informeren en enthousiasmeren voor de bachelor- en masteropleidingen.

OPEN DAGEN

De Universiteit Twente organiseert voor haar bachelor- en masteropleidingen twee keer per jaar Open Dagen.

Wat

Bachelor & Master open dagen

Doelgroep

Nederlandse, Duitse en internationale studiezoekers

Wanneer

November & maart

BACHELOR OPEN DAGEN

Doelgroep

4, 5, 6 VWO scholieren (NL & INT)

Datum

November & maart

MASTER OPEN DAGEN

Doelgroep

In hoofdlijnen zijn er vier doelgroepen, t.w. UT bachelor studenten, HBO doorstromers, WO doorstromers van andere instellingen, Internationale doorstromers

Datum

November & maart

BEZOEKERSAANTALLEN

Meer informatie over de actuele bezoekersaantallen en de aantallen van voorgaande jaren.

PROGRAMMA OPEN DAGEN

Voor meer informatie over de programma’s van de verschillende Open Dagen, kijk op Open Dagen.

MEELOOPDAGEN

De Universiteit Twente organiseert voor de bachelor- en masteropleidingen meeloopdagen.

Wat

Bachelor & master meeloopdagen

Doelgroep

Nederlandse, Duitse en Internationale studiezoekers

Wanneer

Oktober – juni

Een studiezoeker loopt een dag mee met een student van de UT. Tijdens een meeloopdag ervaren scholieren hoe het is om student te zijn, hoe het is om een college te volgen, een practicum of workshop te doen. Een meeloopdag is een aanvulling op een bezoek aan een open dag. Aanbevolen wordt om eerst een open dag te bezoeken om vervolgens een meeloopdag te doen.

BACHELOR MEELOOPDAGEN

Doelgroep

5 en 6 vwo scholieren (NL & INT)

Datum

Oktober – juni

MASTER MEELOOPDAGEN

Doelgroep

UT bachelor studenten, HBO studenten, WO studenten, Internationale studenten, Twente Graduate School & Professionals (NL & INT)

Datum

Oktober – juni

MEELOOPDAGEN WEBSITES

Via onderstaande links kunnen scholieren zich aanmelden voor een meeloopdag:

• Nederlandse studiezoekers: www.utwente.nl/meeloopdagen

• Duitse studiezoekers: www.utwente.de/schnuppertag

• Internationale studiezoekers: www.utwente.nl/studentforaday

BEURZEN

Wat

Nationale en internationale wervingsbeurzen

Doelgroep

Nederlandse, Duitse en Internationale studiezoekers

Wanneer

Op diverse momenten gedurende het wervingsjaar

Vanuit de Universiteit Twente bezoeken we wervingsbeurzen nationaal en internationaal.

Voor de bacheloropleidingen doen we dit binnen Europa in de doellanden: Nederland, Duitsland, Bulgarije, Roemenië, Griekenland, Duitsland, Polen, Verenigd Koninkrijk.

BEURS AGENDA

- Duitse bachelor beurzen: www.utwente.de/kalender

- Nederlandse bachelor beurzen: www.utwente.nl/bachelor/agenda

MASTER BEURZEN

Doelgroep

UT bachelor studenten, HBO studenten, WO studenten, Internationale studenten, Twente Graduate School & Professionals (NL & INT)

Datum

Hele jaar door

Vanuit de Universiteit Twente bezoeken we wervingsbeurzen nationaal en internationaal.

Voor de masteropleidingen doen we dit binnen en buiten Europa in de doellanden: Nederland, Duitsland, Bulgarije, Roemenië, Griekenland, Duitsland, Polen, Verenigd Koninkrijk, Brazilië, Mexico, China, India, Indonesië, Saudi-Arabië, Verenigde Staten.

BEURS AGENDA

Master beurzen: www.utwente.nl/master/fairs

BEURSMATERIAAL

Ga je zelf naar een beurs? Dan kun je via Marketing & Communicatie wervingsmateriaal meenemen. Om wat voor materiaal het gaat kan je zien op de gerelateerde pagina Offline marketingactiviteiten.

SCHOLENVOORLICHTING

De Universiteit Twente organiseert voor de bacheloropleidingen scholenvoorlichtingen op locatie bij middelbare scholen.

Wat

Voorlichting op middelbare scholen

Doelgroep

4, 5, 6 VWO scholieren in Nederland en Duitsland

Wanneer

Op diverse momenten gedurende het wervingsjaar (september - juni)

Wij verzorgen scholenvoorlichtingen op scholen en kleine voorlichtingsevenementen, waaronder:

- UT brede voorlichtingen: algemene voorlichting over de UT en studeren in Enschede.
- Opleiding specifieke voorlichtingen: een enkele opleiding wordt gevraagd voor bv een presentatie.
- Overige voorlichtingen, zoals clustervoorlichtingen (vb cluster techniek/gezondheid), meiden en techniek voorlichtingen.

CONTACT MET SCHOLEN EN DECANEN

Daarnaast onderhouden wij contacten met de decanen van middelbare scholen, om hen te informeren over het opleidingsaanbod, op de hoogte te stellen van wervingsevenementen of wordt gebeld voor specifieke acties.

PRESENTATIES SCHOLENVOORLICHTING

De presentatie voor schoolvoorlichting kun je hier vinden: www.utwente.nl/mc/schoolvoorlichting-powerpoints.

HBO VOORLICHTING

Wat

Voorlichting op HBO instellingen

Doelgroep

HBO studenten (NL)

Wanneer

Op diverse momenten gedurende het wervingsjaar (september - juni)

Wij verzorgen voorlichtingen op locatie bij HBO instellingen in Nederland, o.a. het geven van een presentatie of deelname aan minorenmarkten. Medewerkers van verschillende opleidingen bezoeken deze voorlichtingen afwisselend.

Contactpersoon voor Hbo voorlichting vanuit M&C is Linda Jonker.

HIGH TECH HIGH TEA

Wat

Speciale open dag voor meiden over technische opleidingen

Doelgroep

Meiden uit 4, 5 en 6 VWO

Wanneer

Mei

MEIDEN EN TECHNIEK VOORLICHTING

Wat

Speciale voorlichting voor meiden over technische opleidingen

Doelgroep

Meiden uit 4, 5 en 6 vwo

Wanneer

Op diverse momenten gedurende het wervingsjaar (september - juni)

Het potentieel aan vrouwelijke studenten voor bèta/technische studies groeit* maar deze meisjes stromen niet per definitie door naar een technische vervolgopleiding. Het project Techniekmeiden is opgezet om “sense of urgency” te creëren en ambitie te ontwikkelen om potentiële studentes te interesseren voor onze technische Bsc opleidingen. Om duurzaam resultaat te kunnen genereren op de lange termijn zal er “voorbij” losse activiteiten gekeken moeten worden om te komen tot een gendergericht beleid.

*(2010/2011: van het totale aantal meisjes in 6vwo heeft 45% een natuurprofiel)

Activiteiten

High Tech High Tea
Techniek ambassadrices
- Voorlichtingen: verspreid door het jaar

STUDIE INFORMATIECENTRUM

Wat

Vraagafhandeling van studiezoekers per telefoon, mail en chat

Doelgroep

- Bachelor: 3, 4, 5, 6 vwo scholieren, ouders en decanen

- Master: UT bachelor studenten, HBO studenten, WO studenten en internationale studenten

Wanneer

Dagelijks tussen 9.00 – 17.00 uur

Het Study Information Centre is verantwoordelijk voor de afhandeling van alle inkomende informatieaanvragen over alle bachelor- en masterstudies aan de Universiteit Twente. Deze informatieaanvragen komen binnen via e-mail, telefoon, post, chat en aan de balie. Daarnaast zorgt het Study Information Centre voor de uitgifte van voorlichtingsmateriaal en het beheer van de voorlichtingsauto’s.

Het Study Information Centre is op werkdagen geopend van 9.00 tot 17.00 uur. Je kunt studiezoekers met vragen verwijzen naar het Study Information Centre:

Telefoon: 053 489 5489
E-mail: study@utwente.nl
Locatie: Spiegel P112