Hoe kan je een promotionele activiteit aanvragen?

  • Alle aanvragen van promotionele activiteiten op de campus, zoals op het O&O-plein, verlopen via het evenementenbureau (events@utwente.nl).
  • Vermeld in mail: de datum, het tijdstip, voorkeurlocatie, omschrijving en doel van de activiteit, naam contactpersoon, telefoonnummer, factuuradres of OFI. Of maak gebruik van het aanvraagformulier
  • Voor activiteiten waarbij eten- of drinkwaren uitgedeeld worden moet er expliciet toestemming gegeven worden.
  • Indien er acties gewenst zijn door de Interne Dienst, afdeling terreinonderhoud of externe partijen, wordt dit vooraf doorgegeven aan het evenementenbureau. De gemaakte kosten zijn voor rekening van de organisator van de activiteit. Denk hierbij aan stroomvoorziening, stromend water, etc.
  • De organiserende partij is verantwoordelijk om de locatie zo achter te laten als aangetroffen. Kosten vanwege herstelwerkzaamheden, schades of het opruimen van afval worden op de organisatie verhaald.
  • Alle veiligheidsmaatregelen en instructies van het evenementenbureau of Facilitair teamleider moeten in acht genomen worden.
  • Voor vragen en/of opmerkingen tijdens de activiteit kun je bij de Servicedesks van de aangrenzende gebouwen terecht.