Bijeenkomst buiten officiële openingsuren aanmelden

Indien je een activiteit buiten de officiële openingsuren wilt organiseren in één van de onderwijsgebouwen, moet de organisatie dit altijd aanmelden. Aanmelden van bijeenkomst kan via de bijeenkomstmelder. Zie ook:

Evenementen, feesten en activiteiten aanmelden 

De aanmelding van grote feesten en evenementen verloopt altijd via events@utwente.nl. Het evenementenbureau kan toestemming verlenen voor een evenement of feest. Als organisator dien je altijd aan alle eisen, richtlijnen en voorwaarden te voldoen voordat er definitief toestemming komt. Alle feesten en activiteiten waarbij meer dan 20 personen worden verwacht, moeten ook uiterlijk 4 weken van tevoren worden gemeld via de bijeenkomstmelder. 

Flatfeesten of feesten in panden van externe partijen

Voor feesten op de campus in panden van externe partijen (bijvoorbeeld De Veste) is er een ook een meldingsplicht en dient de organisatie ook een draaiboek bedoeld voor (grotere) evenementen die buiten de privésfeer vallen aan te leveren bij het evenementenbureau en UT beveiliging (security-events@utwente.nl). De organisatie dient dit tevens bij de externe partij kenbaar te maken en de daar geldende voorwaarden naast de UT voorwaarden in acht te nemen. Zie ook regels en aandachtspunten voor flatfeesten.

BHV regelen

Indien je een feest of activiteit buiten de officiële openingsuren voor meer dan 20 personen wilt organiseren moet je zorgen dat er voldoende gediplomeerde UT BHV-ers aanwezig zijn. Zie ook de regels voor BHV. De procedures en meer informatie voor student BHV-ers staan vermeld op intranet.