Contact

Deze site is opgezet in het kader van het project “Implementatie UT toetskader”.

Met deze nieuws- annex kennissite willen wij een ieder binnen (en buiten) de UT die te maken heeft met toetsing van informatie, tips en good practices voorzien. We richten ons daarbij specifiek op drie doelgroepen: “docenten”, “examencommissies” en “bestuurders, beleidsmakers en het opleidingsmanagement”.

De site zal in de loop der tijd aangevuld worden. Wij proberen hierbij zoveel mogelijk ervaringen, tips en materialen uit de directe praktijk te verzamelen. Hierbij zijn we ook van u afhankelijk! Stuur ons uw ervaringen, tips, materialen, good practices enz. U helpt daarmee uw UT collega’s en helpt de instelling om toetsbeleid en de kwaliteit van toetsing en beoordeling op een (nog) hoger plan te brengen!

Eindredacteur voor deze site: Helma Vlas (S&O – Onderwijskundige Dienst)

Voor meer informatie of het toesturen van een bijdrage:

drs. W.D.J. (Helma) Vlas

S&O – Onderwijskundige dienst

w.d.j.vlas@utwente.nl

Tel: 053 – 489 6915

Bezoekadres:
Vrijhof 5.09

Universiteit Twente


Postadres:

Universiteit Twente

S&O - Onderwijskundige Dienst
Postbus 217

7500 AE Enschede