Question & Answer / FAQ

Vraag: Hoeveel vragen moet een MC-tentamen of gecombineerd tentamen bevatten om betrouwbaar te zijn?

Antwoord: dit hangt af van het aantal antwoordalternatieven per vraag.

Een tentamen met alleen meerkeuzevragen met 4 alternatieven, bestaat over het algemeen uit minstens (om ook wat speelruimte te houden voor het achteraf eventueel moeten verwijderen van vragen) 40 vragen. Bij 3 alternatieven: 60 vragen; bij 2 alternatieven: 80.


Bij een gedeelte meerkeuzevragen en een gedeelte open vragen (combinatietentamen), kan het aantal meerkeuzevragen afhankelijk worden gesteld van het percentage van het tentamencijfer dat bepaald wordt door de meerkeuzevragen. Bijvoorbeeld: als de meerkeuzevragen 75% van het tentamencijfer bepalen en de open vragen 25% van het eindcijfer, is het minimum aantal meerkeuzevragen: 0.75 * 40 = 30

De verdeling van de vragen heeft ook te maken met de beschikbare tijd. Open vragen kosten meer tijd en meer open vragen, zal de tijd voor MC vragen beperken.