Question & Answer / FAQ

Vraag: Hoe kom je van score tot het omrekenen naar een cijfer voor een MC-tentamen?

Antwoord:
Stel het schriftelijk deel van het tentamen bestaat uit 120 vragen (=n) waarvoor 1 punt per vraag geldt:

80 juist/onjuist vragen, 30 driekeuzevragen, 10 vierkeuzevragen.

 

De score op basis van raden bij het schriftelijk deel van dit tentamen is:

(80/2 + 30/3 +10/4) = 40 +10 + 2.5 = 52,5 (=nr).


Bepaling cesuur:
De cesuur (grens voldoende-onvoldoende) wordt als volgt bepaald:

Cesuur = nr + (n - nr) x p waarin:

nr = aantal vragen (score) op basis van raden (52,5)

n = de hoogst behaalde score (120 punten)

p = vereiste kennisproportie (0,55 = gewenste % antwoorden dat goed moet zijn voor een voldoende)

 

Bij het schriftelijk deel van dit tentamen is de cesuur dan: 52,5 + [(120 – 52,5) x 0,55] = 89,63

Een voldoende resultaat op het schriftelijk deel van het tentamen: score van 90 of hoger.
Een onvoldoende resultaat op het schriftelijk deel van het tentamen: score van 89 of lager.

Van score naar cijfer
De cesuur in het voorbeeld is 89,63. Het totale aantal vragen was 120. Deze range (89=120) verdeel je over de mogelijke scores (5,50 – 10) volgens de formule: cijfer examinandus* = 5,50 + ( (score examinandus - cesuur) x (4,5 / (n**-cesuur))).

* score examinandus = door examinandus behaalde score (aantal correct beantwoorde vragen).
** n = totaal aantal vragen nog in het schriftelijk deel van het tentamen na vraageliminatie (120).

 

Oftewel: een examinandus met de score 90 krijgt het cijfer:

5,50 + ((90 – 89,63) x (4,5 / (120 – 89,63))) = 5,50 + [0,37 x 0,148] = 5,55 (afgerond net een voldoende dus)


Een examinandus met de score 100 krijgt het cijfer:

5,50 + (100 – 89,63) x (4,5 / (120 – 89,63)) = 5,50 + 10,37 x 0,148 = 7,03 (ruime voldoende)

 

Een examinandus met de hoogst behaalde score 120 krijgt het cijfer:

5,50 + (120 – 89,63) x (4,5 / (120 – 89,63)) = 5,50 + 30,37 x 0,148 = 9,99 (een 10 dus eigenlijk)

 

Bron:

Richtlijnen en aanwijzingen voor examinatoren belast met het afnemen van het schriftelijk deel van het tentamen bachelor geneeskunde. RUG, 2012-2013.
NB. In de bron wordt uitgegaan van de methode van Cohen. Hierbij wordt rekening gehouden met de moeilijkheidsgraad van een (eigenlijk achteraf gezien te moeilijke) toets en wordt in de cesuur rekening gehouden met de hoogst behaalde score.

__________________________________________________________________

Mogelijk interessante vervolgvragen

Ø

Hoeveel vragen moet een MC-tentamen of gecombineerd tentamen bevatten om betrouwbaar te zijn?