SKE SYMPOSIUM 6 JULI "DE ZORG VOOR EN BORGING VAN TOETSKWALITEIT"

 
Afwisselende presentaties met inspirerende visies, ideeen en adviezen.
Presentatoren: de deelnemers aan het allereerste UT Seniorkwalificatie Examinering traject.
Tijd: inloop 13.15. Start13.30-15.15 / 15.30-17.00 uur (afsluitende borrel)
Locatie: Drienerburght, UT Campus

Doelgroep: examencommissieleden, opleidingsmanagers, onderwijscoordinatoren, kwaliteitszorgmedewerkers en andere belangstellenden voor toetskwaliteit


Tijd

Spreker(s)

Thema


13.30 - 13.45

Organisatie

Openingswoord. Programma. Voorstellen panel

13.45 - 14.00

Anton Stoorvogel

Kwaliteitszorg: een continue zorg of een noodzakelijke exercitie voor de visitatie

14.00 - 14.15

Herman Oosterwijk

De borgingstaak van de examencommissie: scenario's van minimaal tot optimaal

14.15 - 14.30

Hans van den Berg

Examencommissies: een model voor (verdere) groei

14.30 - 14.45

Uitloop / Pauze

14.45 - 15.00

Maarten Korsten

Specialisatie in de master: hoe definieer je de eindtermen en borg je dat ze worden behaald?

15.00 - 15.15

Jan Broenink

Vakdossiers: gewenste functie, inhoud en inzet in relatie tot onderwijs- en toetskwaliteit 

15.15 - 15.30

pauze

15.30 - 15.45

Arend Rensink

Toetskwaliteitszorg: kan het ook stimulerender en speelser?

15.45 - 16.00

Pieter-Tjerk de Boer

MOOC's in het eigen onderwijs: hoe bewaak je de kwaliteit van de toetsing?

16.00 - 16.15

Jeannette van Manen

Groepswerk: aandachtspunten bij de borging van de individuele competenties

16.15 - 16.30

Fons Wijnhoven

Toekomstbestendige competenties: hoe te toetsen en te certificeren?

16.30 - 16.45 +

Moderator / organisatie

Afsluiting / Borrel