Voorbeelden van elders: TUE - Individuele differentiatie bij het beoordelen van groepswerk

Individuele differentiatie bij het beoordelen van groepswerk (TUE)
Al van enkele jaren terug (2002), maar de brochure geeft een beeld van verschillende manieren waarop groepswerk bij de TUE getoetst werd, inclusief enkele instrumenten die daarbij werden gebruikt. Daarnaast wordt, naar aanleiding van de voorbeelden, ingegaan op thema’s als: Individuele beoordeling en/of groepsbeoordeling? Individuele correctie of een individueel aspect? Individuele beoordeling door de docent of de student? De waarde van gedetailleerde beoordelingscriteria. Beoordeling bij interfacultaire projecten. Hoofdstuk 15 geeft samenvattende adviezen.

Link: http://w3.tue.nl/fileadmin/stu/stu_oo/doc/OGO_brochure_5_NL.pdf