Technische hulpmiddelen bij tentamens: hoe kun je veilig blijven toetsen?

Vanuit de examencommissie ST werd de vraag gesteld hoe de opleiding (docent, examencommissie) om moet gaan met de technische hulpmiddelen bij tentamens. Technische mogelijkheden van de meeste apparaten (telefoons, ipads, PCs, notebooks) zijn zeer ruim en groeien allemaal naar elkaar toe. "Open boek" betekent tegenwoordig dat velen graag een laptop of tablet meebrengen met leesmateriaal. In hoeverre is het dan te voorkomen dat studenten ook op internet gaan of met elkaar communiceren via internet.
Als je wel digitale middelen wilt inzetten, maar niet wilt dat studenten toegang hebben tot internet, wat kun je dan doen? Chris Rouwenhorst & Cornelise Vreman (allebei werkzaam bij CES-CELT) hebben zich over deze vraag gebogen en er een notitie over opgesteld. Concluderend besluiten ze dat er voor digitaal toetsen duidelijk beleid dient te komen.

Lees verder: Technische hulpmiddelen bij tentamens hoe kun je veilig blijven toetsen?
Chris Rouwenhorst & Cornelise Vreman, feb. 2016.