Mag je het diploma tekenen mandateren?

Toetsenbord, Help, Ondersteuning, Informatie, InfoVraag: Mag je als examencommissie het tekenen van het diploma mandateren aan iemand buiten de examencommissie?


Antwoord: In principe kan een examencommissie van alles mandateren naar andere onderdelen van de organisatie of naar eigen subcommissies. De inspectie geeft daarbij echter een aantal aanwijzingen: (1) er moet toezicht zijn op de uitvoering van dat mandaat. Dus de examencommissie moet zich er zichtbaar van vergewissen dat de gemandateerde het mandaat naar behoren uitvoert. Dat kan door verslagen te vragen en bijvoorbeeld door steekproeven te nemen. (2) Het ‘aanzien’ van de examencommissie is van belang voor het goed uitvoeren van haar rol. Het kan daarvoor wensleijk zijn om een aantal taken expliciet uit te blijven voeren. De inspectie noemt hier expliciet het tekenen van diploma’s.
Vanuit juridisch perspectief is hier nog aan toe te voegen dat de examencommissie in alle gevallen kan beslissen een specifiek besluit toch zelf te nemen en in alle gevallen verantwoordelijk blijft voor alle besluiten.

Bron en uitgebreidere toelichting: zie ook het verslag UT-bijeenkomst examencommissie 3 dec. 2015: van toezicht naar vergezicht.

Ook een vraag?