Bij welke examencommissie hoort de klacht over de toetsing van een minor thuis?

Vraag:

Toetsenbord, Help, Ondersteuning, Informatie, Info

Een student van opleiding B volgt aanschuifminor X van opleiding A. De student heeft klachten over de toetsing van de minor en legt dit voor aan de examencommissie van de eigen opleiding (B). Behandelt deze examencommissie nu de klacht?

Antwoord: Zolang de klacht alleen bij bijvoorbeeld de opleidingscoördinator of –directeur terecht komt, zal de student worden doorverwezen naar opleiding A (waar de minor wordt gevolgd). ls er een officieel beroep of bezwaar ingediend door de student bij zijn eigen examencommissie (opleiding B), dan mag de student niet doorverwezen worden naar een andere examencommissie. De examencommissies kunnen onderling wèl de afspraak maken dat het nemen van een besluit / het vinden van een oplossing de taak is van de aanbiedende examencommissie (opleiding A). In feite legt examencommissie van opleiding B het officiële beroep of bezwaar bij de examencommissie van opleiding A neer en neemt dit besluit over. Mocht de examencommissie van opleiding B echter niet tevreden zijn met besluit van examencommissie A, dan kan de examencommissie B de student een ander traject aanbieden waarbij getoetst wordt of de leerdoelen behaald zijn. Examencommissie B kan niet van examencommissie A een oplossing op maat eisen. Op basis van de evaluatie van de minor kunnen door de minorcoördinator en/of UCO wel eventueel acties ondernomen worden.
In principe geldt dat: “De processen en de kwaliteitszorg van de aanbiedende opleiding zijn leidend. De afnemende opleiding kan geen aanpassingen voorschrijven.”
Geadviseerd wordt om bij binnenkomst van het beroep/bezwaar/klacht altijd te controleren of het juiste bevoegde orgaan wel is aangeschreven.

Bron en uitgebreidere toelichting: Deze vraag is aan de hand van een notitie (april 2015) van S&B in het CvB-D overleg besproken. De UCO had hier om verzocht. Voor informatie: de eigen decaan of Lisette Woud, S&B.

Ook een vraag?