Gaat een examencommissie over de minorkeuze?


Vraag:

Toetsenbord, Help, Ondersteuning, Informatie, Info

Beslist de examencommissie over de mogelijke keuze van de student voor en de invulling van een minor binnen het curriculum?

Antwoord: Deze vraag is aan de hand van een notitie (april 2015) van S&B in het CvB-D overleg besproken. De UCO had hier om verzocht.
Samenvattend kan gesteld worden dat als de OER duidelijke criteria bevat en/of expliciete lijsten met toegestane minoren, de examencommissie hier niet meer aan te pas hoeft te komen. Als een student een bijzondere keuze of invulling wenst (afwijkend van wat in de OER wordt gesteld), dan geldt wel dat de examencommissie een rol heeft om te bepalen of de keuze van voldoende niveau is en geen overlap heeft met het major curriculum.
De decanen is gevraagd om de mogelijkhedenmatrixen voor minoren in het studiejaar 2015-2016 op te nemen in het opleidingspecifieke deel van de OER.

Bron en uitgebreidere toelichting: eigen decaan of Lisette Woud, S&B.

Ook een vraag?