Mag een 5 voor een module blijven staan?

Toetsenbord, Help, Ondersteuning, Informatie, InfoVraag: Mag je een 5 blijven staan voor een tentamen (module) of moet echt alles gehaald zijn voor het diploma?


Antwoord: : In de richtlijn OER voor de bacheloropleidingen is een universele cesuur vastgesteld (altijd een 5.5). Er kan alleen worden afgeweken van dit principe door de examencommissie op basis van WHW 7.12b lid 3 (“De examencommissie kan onder door haar te stellen voorwaarden bepalen dat niet ieder tentamen met goed gevolg afgelegd hoeft te zijn om vast te stellen dat het examen met goed gevolg is vastgesteld”.).
Een opleiding die niet onder deze richtlijn OER valt, kan er voor kiezen in de eigen OER andere regels voor het halen van onderwijseenheden te definiëren, die ook per eenheid kunnen verschillen.

Bron en uitgebreidere toelichting: OER, WHW


Ook een vraag?