Fraudemaatregelen in het digitale tijdperk. Alle horloges in de ban?

Slimme Horloge, Apple, Technologie
Zolang er nog gezamenlijke schriftelijke toetsen zijn op een vast tijdstip in een zaal, zal er ook gewaakt dienen te worden dat er bij de afname geen fraude plaatsvindt. Het merendeel van de studenten zal zich nooit aan frauduleus gedrag schuldig maken, maar helaas is er ook die kleine minderheid die het (wel eens) probeert. En met alle nieuwe elektronische gadgets, wordt toezicht houden en preventief maatregelen nemen wel steeds lastiger. Wat kun je wel of niet kunt toestaan bij de afnames van toetsen?

Horloges in de ban
Op de Hogeschool Utrecht hebben ze alle horloges in de ban gedaan. Voor surveillanten is het moeilijk om te zien of een student een gewoon horloge of een smartwatch (met bijvoorbeeld wifi) draagt. Voor de zekerheid heeft een examencommissie van de HU daarom besloten om maar alle horloges te verbieden. Ook andere apparaten zoals mobiele telefoons en tablets moeten voorafgaand aan de toets ingeleverd worden.
Het in de ban doen van horloges schijnt ook te gelden voor Britse en Belgische universiteiten.
Overigens is het wel zo vriendelijk voor de studenten om dan ergens goed zichtbaar in het lokaal een klok te hangen, zodat ze wel steeds kunnen zien hoeveel tijd er nog resteert.


Andere moderne gadgets die worden ingezet
Ook ander apparatuur kan worden ingezet. Zoals een iPod of MP3-speler. De student spreekt te voor wat in, stopt het apparaat in de tas (of op een andere niet zichtbare plek) en met een snoertje door de trui. Met een hand (met oortje) onder het hoofd luistert hij het af.
Er zijn Bluetooth-setjes in de handel met een microfoon en een oortje. Je communiceert daarmee met een helper die via zijn smartphone reageert.
In een grafische rekenmachine kan tekst worden opgeslagen en er kunnen andere apparaatjes ingebouwd worden.
Een pen met een lampje. Een medestudent seint de MC-antwoorden door.


Gadgets en manieren ter opsporing
Elektronische apparatuur kun je ook inzetten voor het opsporen van frauduleus gedrag. In Hart van Nederland stond het bericht dat de Universiteit van Maastricht een apparaatje inzet om te voorkomen dat studenten op de toilet via een telefoontje ‘spieken’. Een surveillant die bij de toilet zit of meeloopt, krijgt op een apparaatje een signaal indien de telefoon gebruikt wordt.
Middelbare scholen die ‘jammer’ wilden gebruiken, een systeem om mobiele signalen te verstoren, werden teruggefloten omdat maar dit systeem verder reikt dan een gebouw en ook noodhulpoproepen verstoort. Een gsm-detector kan wel ingezet worden om telefoons te ontdekken die niet vrijwillig zijn afgegeven.


Alternatieven
Er zullen steeds weer nog ingenieuzere spiek- en fraudemethodes ontstaan. Het markante daarbij is dat als iemand veel moeite heeft gedaan om beknopte informatie bijvoorbeeld op een briefje gepriegeld te krijgen of de belangrijkste punten in te spreken, hij/zij die kennis daarna waarschijnlijk goed weet. Misschien is een geoorloofd ‘spiek-systeem’ juist een idee? Of de samenwerking tussen studenten juist stimuleren (1).
Hoe en wat er getoetst wordt is van invloed op het nut en de mogelijkheid tot fraude. Spieken of de inzet van gadgets wordt vooral veel ingezet en heeft vooral zin als het om het uit het hoofd moeten leren van feitjes, woorden, formules e.d. gaat. Bij inzicht en toepassingsvragen (waarbij naar meer gekeken wordt dan bijv. alleen een getal als antwoord) heeft spieken al weinig zin of wordt het erg omslachtig. Open vragen maken het spieken al een stuk lastiger.
Studenten kunnen ook duidelijk aangesproken worden op integer gedrag. Harvard University laat studenten een formele eed afleggen. Studenten moeten beloven dat ze niet zullen frauderen en geen plagiaat zullen plegen. De integriteitcode geldt ook voor het volgen van de wetenschappelijke normen voor het gebruik van bronnen, data e.d. Bij Geneeskunde aan het Erasmus MC geldt dit al sinds 2008 eveneens, waarbij de verklaring voor ‘goed gedrag’ ook aspecten betreft als respect te tonen voor achtergronden en gevoelens van medestudenten, docenten en patiënten.

(1)Individueel en groepsgewijs toetsen met dezelfde schriftelijke toets
https://blog.utwente.nl/citadel/2016/03/individueel-en-g…psgewijs-toetsen/

Gebruikte bronnen:

Bron: Trajectum – onafhankelijk magazine van Hogeschool Utrecht. 16.10.2014 Gerard Rutten
http://www.trajectum.hu.nl/horloges_verboden_tijdens_tentamens

Blog op Mancave: Spieken met gadgets, mei 2014
https://mancave.conrad.nl/spieken-met-gadgets/

Berichtje op website Hart van Nederland: Universiteit gebruikt gadgets tegen spieken. Dec. 2013.
http://www.hartvannederland.nl/nederland/zuid-holland/2013/universiteit-gebruikt-gadgets-tegen-spieken/

Berichtje op Studente.net: Harvard-studenten moeten vanaf volgend jaar zweren dat ze niet zullen spieken. http://www.studenten.net/artikel/harvard-studenten-moeten-vanaf-volgend-jaar-zweren-dat-ze-niet-zullen-spieken

Spieken via mobiel mag niet worden verstoord. 28-04-2015 11:10 | ANP. http://www.refdag.nl/nieuws/politiek/spieken_via_mobiel_mag_niet_worden_verstoord_1_908396