Handreiking: Samenwerken aan toetskwaliteit in het Hoger Onderwijs (Fontys Hs)Fontys Hogescholen. Dienst Onderwijs en Onderzoek. Mieke Jaspers & Els van Zijl, 2014

Een handreiking voor management, examencommissies, toetsdeskundigen, examinatoren, studenten en werkveldpartners om samen te werken aan de kwaliteit van toetsing in het hoger onderwijs.
Deze handreiking (65 pagina’s) is volgens de auteurs bedoeld als: “….een handreiking voor iedereen, die betrokken is bij toetsing en examinering en vanuit de bundeling van de krachten een bijdrage wil leveren aan een duurzaam en breed gedragen vertrouwen in de kwaliteit van het getuigschrift in het hoger onderwijs.”

Aan de hand van diverse schema’s en figuren, worden thema’s behandeld als:

·

Samenwerken aan toetskwaliteit.
Over o.a.: Het waarom? Essenties van samenwerken. Gemeenschappelijke visie en standaarden. Organisatie.

·

Het brede perspectief van toetsen en beoordelen.

Over o.a.: Functies van toetsen. Programmering van toetsmomenten.

·

Toetskwaliteit.
Over o.a.: Waarom? Kwaliteitspiramide: strategisch, tactisch en operationeel niveau.

·

Toetsorganisatie
Over o.a.: Waarom? Verdeling van taken en verantwoordelijkheden. Positionering examencommissie. Kwaliteit processen. Kwaliteitsborging.

·

Handreikingen.
Over o.a.: Toetscyclus en toetskader. Toetsvormen. Referentieproces: afhandelen van verzoeken.

·

Referenties en aanbevolen literatuur.


Het boekje is vrij verkrijgbaar via de link:
https://hbo-kennisbank.nl/record/oai:repository.samenmaken.nl:smpid:48279

Lees <hier> een interview met de auteurs.