Nieuwe medewerker S&B – Ronde langs examencommissies

P:\CES\od\Examencommissie, nieuwsbrief\Nieuwsbrief februari 2016\definitieve stukken\foto_Lisette.JPG
Een aantal examencommissies hebben al kennisgemaakt, maar anders ontmoet je haar waarschijnlijk binnenkort want Lisette Woud is bezig met een ronde langs alle examencommissies.

Wie is Lisette en vanwaar deze ronde?


Lisette: “Ik ben in 2008 op de UT gestart als onderwijskundig medewerker bij de toenmalige onderwijskundige dienst (nu CELT). In 2010 heb ik een overstap gemaakt naar de faculteit CTW. Ik heb daar gewerkt als onderwijscoördinator voor de opledingen van Civiele Techniek. Ik was de laatste jaren tevens secretaris van de examencommissie van deze opleidingen.
In het najaar heb ik gereageerd op de mogelijkheid om voor een jaar bij S&B onderwijs te gaan werken. Bij S&B houd ik me met name bezig met dossiers op het gebied van wet- en regelgeving. In dit kader ben ik nu bezig met een inventarisatieronde bij examencommissies.

Ronde langs de examencommissie
Zoals in het artikel ‘Evaluatie en herziening van het UT-toetskader op instellingsniveau’ in deze nieuwsbrief ook wordt aangegeven is het de bedoeling om in het voorjaar 2016 helder te hebben wat van belang is om vast te leggen in een vernieuwd UT-toetskader. Belangrijker nog is wat er nodig is qua organisatie om ervoor te zorgen dat het toetskader ook ‘gaat leven’


Lisette Woud UT-S&B Tel.: 053 – 489 2584
mailto: l.a.woud@utwente.nl