Harde knip

De ‘harde knip’

De harde knip is een door de overheid opgelegde maatregel die stelt dat studenten hun bachelor examen (‘diploma’) dienen te hebben gehaald, voordat ze tentamens in de masterfase mogen afleggen. Studenten mogen dus geen tentamens, stages en andere afsluitende toetsen in de masterfase maken zonder dat zij een bachelor examen hebben behaald dat hen toegang geeft voor die masterstudie.

De geschiedenis

Per 1 september 2014 is, als gevolg van een wetswijziging, de zogenoemde ‘doorstroommaster’ afgeschaft. Onderdeel van die doorstroomconstructie was een regeling die wordt aangeduid als de hardheidsclausule mastertoelating. Dit hield in dat, ondanks de harde knip, een student die bij een bachelor opleiding stond ingeschreven en deze nog niet had afgerond en bij dezelfde onderwijsinstelling c.q. faculteit naar een aansluitend master wilde doorstromen bij hoge uitzondering tot de master kon worden toegelaten. Bijvoorbeeld op grond van persoonlijke omstandigheden of excellentie.

Op 20 mei 2014 is een artikel in de Master Onderwijs- en Examenregeling (OER) van de opleidingen opgenomen: in geval van aantoonbare onredelijkheid of onbillijkheid van overwegende aard kan de examencommissie afwijken van de wettelijk voorgeschreven harde knip tussen de bachelor en master.

Wat is de huidige status?

Als gevolg van de wetswijziging laat de WHW geen ruimte meer voor afwijkingen in het kader van de harde knip via een hardheidsclausule, ook niet in de OER. Het College van Bestuur verzoekt de decanen op 19 mei 2015 de hardheidsclausule te verwijderen uit de Master OER van de betreffende opleidingen.

Wat betekent dit concreet?

Concreet betekent dit dat elke student pas mastervakken kan afronden wanneer het benodigde bachelor examen is afgerond. Per 1 september 2015 is geen enkele uitzondering meer mogelijk.