Examination Board

C:\Users\Public\Pictures\Sample Pictures\Tulips.jpgEditie 1 – Juni 2015


In deze nieuwsbrief:

UT intern nieuws

·

Een handreiking voor examencommissies inzake orde, calamiteiten en fraude.

·

Regeling Harde Knip nu echt van kracht .

·

UT besluit t.a.v. externe leden in de examencommissie.

·

Presentatie en notitie over de rolverdeling tussen. opleidingsmanagement en examencommissies (n.a.v. OLD-excie dag feb. 2015).

·

Compensatoir toetsen: ervaringen en overwegingen (n.a.v. old/excie-bijeenkomst 9 feb. 2015)

Nieuws van de overheid en NVAO

·

Veranderingen in de WHW vanaf 2014.

·

Resultaten van het inspectieonderzoek naar het functioneren van examencommissies.

·

NVAO: nieuwe richtlijnen voor het beoordelen van eindwerkstukken.

Overige berichten en nieuws

·

LSVB-onderzoek: hoe kijken de studenten aan tegen het functioneren van examencommissies?

Tips voor werkwijze, procedures en instrumentarium

·

Nieuwe versie van de Handreiking Examencommissies 2015 (Vereniging van Hogescholen).

·

Een profiel opstellen voor examencommissieleden.

 

Vraag & Antwoord

·

De examencommissie wijst examinatoren aan. Maar kan de examencommissie een aan een examinator verleende aanwijzing ook weer intrekken?

Over deze nieuwsbrief:
Dit is de eerste editie van een UT nieuwsbrief specifiek voor examencommissies. Het plan is om ongeveer 4 keer per jaar een editie uit te brengen. Eventueel een extra editie bij bijzondere ontwikkelingen.

Graag horen wij uw mening over dit initiatief en ontvangen wij suggesties en bijdragen (ervaringen, instrumenten, vragen, discussiepunten enz.) voor in de nieuwsbrief.
Al wat maar van nut kan zijn voor uw collega-examencommissieleden van de UT.

De Nieuwsbrief Examencommissies UT komt tot stand met medewerking van: Decaan Onderwijsvernieuwing, CES (Programmabureau TOM, Onderwijskundige Dienst, Bureau Studentendecanen, Student Affairs, Wettelijke commissies), Strategie & Beleid Concern, stafjurist AZ.

 

Eindredactie: Irena Niekrake & Helma Vlas.

Redactieadres: g.w.m.niekrake-oldeengberink@utwente.nl


Informatie voor examencommissieleden is ook te vinden op:
www.utwente.nl/toetsing